روایت کارشناس رسانه از نقاط ضعف و قدرت سریال جنجالی:
گاندو؛ از سریال‌های هم‌رده خود یک سروگردن بالاتر است
قسمت نهایی سریال نشان داد این سریال در تکنیک حتماً از سریال‌های همرده خود مانند خانه امن یک سر و گردن جلوتر است و از شدت نفوذ انگلیسی‌ها در داخل و به‌ویژه در دوره ریاست جمهوری دوازدهم حکایت داشت. همزادپنداری مردم پس از حادثه‌ای که برای شخصیت اول داستان محمد و نوعی تعلیق از اینکه آیا او به شهادت رسیده یا نه و همچنین رو شدن دست شارلوت جاسوس رده‌بالای MI6 و بالاتر از آن حضور در سایه مردان امنیت ایران به‌نوعی باعث آسودگی خیال عمومی شد.
کد خبر: ۳۳۸۲۸
تاريخ: ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۲
ژانر جاسوسی و امنیتی از آن دست از ژانرهای پرطرفدار در دنیای رسانه و تصویر است؛ در تلویزیون ایران گاندو از سال 98 توانست نام خودش را بر سر زبانها بیندازد، سریالی در ژانر امنیتی- جاسوسی که از شبکه سه سیما پخش میشد. سمانه ایزدخواه کارشناس رسانه در خصوص دلایل کلی جذابیت گاندو گفت: گاندو البته علاوه بر جذابیتی که به دلیل ژانرش دارد و به خاطر پرداختن به مسائل روز جامعه در دو بخش مورد استقبال واقعشده است البته با اتمام تعطیلات نوروزی این سریال بهصورت موقت به پایان رسید و همین پایان بیمقدمه باعث شد تا گاندو بیش از قبل موردتوجه مردم، بهخصوص در فضای مجازی قرار بگیرد.

دیالوگهای سیاستزده

وی یکی از نقایص گاندو را ضعف دیالوگنویسی برشمرد و گفت: در فصل دوم گاندو گلدرشت بودن دیالوگهای سریال درباره موضوعات سیاسی مختلفی که در فضای فعلی کشور وجود دارد بهشدت از سریال بیرون میزد. صحنههایی از گفتگوی «محمد» و تیمش با دیگر شخصیتها درباره مسائلی مانند ارتباط با کشورهایی مثل روسیه و چین، FATF، تحصیلات و تابعیت خارجی فرزندان مسئولین و موضوعاتی از ایندست، سری دوم گاندو را به آفت سیاستزدگی دچار کرده است اتفاقی که در مجموعه اول این سریال کمتر و کمرنگتر رخ میداد.

واکنشهای جنجالی که باعث دیده شدن شد

این کارشناس رسانه تصریح کرد: آنچه بیشتر از خود سریال و قوی بودن آن باعث دیده شدن گاندو شد حواشی بود؛ این سریال با درونمایههای سیاسی خود افراد بسیاری را به واکنش واداشت از وزیر وقت امور خارجه تا رئیس دفتر حسن روحانی و... از جمله کسانی بودند که به دیده شدن سریال با انتقادات خود کمک کردند و البته مردم نیز با کنجکاوی بیشتر سریال را دنبال میکردند.

وی ادامه داد: عدم مجوز ادامه پخش سریال بعد از نوروز و موکول شدن آن به پس از انتخابات نیز ازجمله مسائلی بود که اهمیت قصه فیلم را نشان میداد؛ پرداختن به ماجرای نفوذیهای داخلی در کنار عناصر خارجی و نقش برجسته سرویسهای جاسوسی در بحرانهای ارزی و مانند آن در نیمه دوم سریال که پس از انتخابات پخش شد انسجام قصه را بیشتر کرد.

تیر نهایی در قسمت آخر

ایزدخواه گفت: قسمت نهایی سریال نشان داد این سریال در تکنیک حتماً از سریالهای همرده خود مانند خانه امن یک سر و گردن جلوتر است و از شدت نفوذ انگلیسیها در داخل و بهویژه در دوره ریاست جمهوری دوازدهم حکایت داشت. همزادپنداری مردم پس از حادثهای که برای شخصیت اول داستان محمد و نوعی تعلیق از اینکه آیا او به شهادت رسیده یا نه و همچنین رو شدن دست شارلوت جاسوس ردهبالای MI6 و بالاتر از آن حضور در سایه مردان امنیت ایران بهنوعی باعث آسودگی خیال عمومی شد.

این کارشناس رسانه در پایان با بیان اینکه این سریال قدردانی مردم نسبت به تأمینکنندگان امنیت ملی را بیشتر کرد، ساخت چنین آثاری را در شناخت جریانهای مخرب و معاند برای عموم جامعه مفید دانست.