فضل‌الله فرخ:
دولت سیزدهم راه شهید رجایی را در پیش بگیرد
مورخ و راوی تاریخ انقلاب اسلامی گفت: دولت سیزدهم همانند دولت شهید رجایی، ساده‌زیست و پاک‌‎دست باشد.
کد خبر: ۳۳۷۱۰
تاريخ: ۰۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۸
مورخ و راوی تاریخ انقلاب اسلامی گفت: دولت سیزدهم همانند دولت شهید رجایی، سادهزیست و پاکدست باشد.

فضلالله فرخ در گفتگو با خبرنگار نما، درباره خصوصیات شهید رجایی گفت: شهیدان باهنر و رجایی در زمان طاغوت که وضعیت فرهنگی کشور اسفبار بود، تا آنجاکه میتوانستند به فعالیتهای فرهنگی ورود کرده بودند و فعالیتهای فرهنگی بسیار عمیقی انجام میدادند.

وی با بیان اینکه شهید رجایی در زمان طاغوت تحت شدیدترین شکنجهها قرار داشت، اظهار داشت: حتی در سازمان ملل که به عنوان رئیس جمهور ایران حاضر شد، آثار شکنجهها را برروی جسمش به سران کشورها نشان داد.

مورخ و راوی تاریخ انقلاب اسلامی به سادهزیستی شهید رجایی و شهید باهنر اشاره کرد و گفت: این دو شهید از روحیه مردمی و سادهزیستی برخوردار بودند. شهید رجایی و شهید باهنر در زمان مسئولیت با شهید رجایی و شهید باهنر پیش از تصدی منصب و مقام هیچ تفاوتی نداشت. نه سبک زندگی او تغییر کرد و حتی در اوایل دوران رئیس جمهوری شهید رجایی، ملاقاتی را جهت عرض تبریک با او داشتیم و شهید رجایی صبح زود و پیش از آغاز ساعت کار اداری به ما وقت ملاقات داد تا مبادا این ملاقات در زمان کار اداری نباشد و از وقت اداری وی کاسته نشود. زمانیکه در دفتر کار او حاضر شدیم با تشکیلات بسیار ساده مواجه شدیم و وقتی شهید رجایی وارد دفتر کار شد، تعدادی از لامپهایی را که ما روشن کرده بودیم، خاموش کرد و حتی دستگاه میکروفن و بلندگو را خود شهید رجایی روشن و کسی را مسئول این کار مشخص نکرده بود.

فرخ ادامه داد: متأسفانه چند سال بعد از شهادت شهید رجایی، سادهزیستی و سبک زندگی او در دولتها نادیده گرفته شد و سادهزیستیها کنار رفت و پاکدستیها تا حد زیادی به فراموشی سپرده شد و تشریفات و سوء استفاده از پست و مقام منجر به بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای کشور شد که گرانیها و تورم نمونهای از آن است. دولت قبل طوری عمل کرد که کولهباری از مشکلات را برای دولت آقای رئیسی به ارث گذاشته و واقعاً خداوند به دولت آقای رئیسی کمک کند.

او توصیه کرد که دولت سیزدهم همانند دولت شهید رجایی، سادهزیست و پاکدست باشد و همچنین این دولت با مردم و در میان مردم باشد و در این صورت است که این دولت میتواند مانع بروز فساد شود و با فساد مقابله کند.

راوی روایتهای تاریخی معتقد است که دولت آیتالله رئیسی میتواند همانند دولت شهید رجایی، دولتی کارآمد و سادهزیست باشد، اما برای تحقق این مهم پیششرطی را تعیین کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در تحقق دولت پاکدست و سادهزیست نقش مهمی دارد و با توجه به دقت نظری که از این مجلس در قضیه تأیید صلاحیت وزراء شاهد هستیم، امید میرود افراد معتقد و پاکدست وارد دولت شوند تا مبادا تجربه دولت قبل تکرار شود.

فرخ به روحیه فسادستیزی شهید رجایی اشاره کرد و در این زمینه با بیان خاطرهای اظهار داشت: یکی از دوستان نقل میکرد که در یکی از سازمانهای ورزشی فسادی رخ داده بود و میگفت بلافاصله تلفن را برداشتم و با شهید رجایی تماس گرفتم و فردا از رادیو متوجه شدم که آن تشکیلات در آن سازمان ورزشی به طور کامل منحل شد. بعد از شنیدن این خبر با شهید رجایی تماس گرفتم و ضمن قدردانی از او، به شهید رجایی گفتم که ایکاش کمی در خصوص صحت و عدم صحت وجود فساد در آن سازمان کمی تحقیق میکردی و با ادعای من آن تشکیلات را منحل نمیکردید. شهید رجایی در پاسخ به این سخن گفت که من با ادعای شما آن تشکیلات را منحل نکردم بلکه بعد از شنیدن صحبتها شما، تا نیمه شب پیگیر صحت یا عدم صحت این ادعا بودم؛ لذا با مسجل شدن وجود فساد، دستور انحلال آن تشکیلات را دادم.