دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان خوزستان:
خوزستان نیازمند استانداری مقتدر و پاک دست است
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان خوزستان گفت: موضوع اختلاف میان شیعه و سنی و عرب و عجم در دو خوزستان و سیستان و ادعاهای تجزیه‌طلبانه با حضور دو استاندار مقتدر می‌تواند رفع شود و انتخاب استاندار قوی، آگاه، پاک دست و ایثارگر با همراهی مردم می‌تواند مشکل را حل کند.
کد خبر: ۳۳۵۹۷
تاريخ: ۰۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۱
سید موسی بلادیان؛ دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان خوزستان در خصوص ریشه بحران آب در این استان گفت: موقعیت جغرافیایی خوزستان بهگونهای است که یکسوم آبهای شرب رودخانههای کشور وارد این استان میشود، رودخانه جراحی، بهمنشیر، کرخه و... ازجمله این رودها هستند و تا پیش از این با بحران آب روبرو نشده بود اما در سالهای اخیر نگهداری آب در پشت سدها و همچنین سالهای کم بارش بهویژه پارسال بر این مشکل دامن زده است.

وی با بیان اینکه مناطق روستایی و عربزبان مرزنشین با مشکلات عدیدهای روبرو شدند افزود: حیات احشامی مانند گاومیش به آب وابسته است و کمآبی باعث تلف شدن حیوانات شد و دراینبین ضدانقلاب نیز مشکلاتی را به وجود آورد، هماکنون با حضور سپاه و بنیاد مستضعفان و گروههای جهادی مشکلات روبه کاهش است.

بلادیان خاطرنشان کرد: بحران بیکاری جوانان در خوزستان، به همراه فعالیت شدید شبکههای خارجی و طرح بحث عرب و عجم در مناطق مرزی مثل دشت آزادگان و ماهشهر و حتی مناطق غیر عرب نظیر ایذه منجر به ایجاد اختلالاتی شد و جاده سراسری اهواز به شهرکرد در حوالی ایذه بسته شد البته اکنون اوضاع آرام است.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان خوزستان تصریح کرد: با حضور امامجمعه انقلابی شهر و نمایندگان مجلس و مردم وضعیت بهتر شده است اما نیازمند فعالیت بیشتر است البته جلسه رئیسجمهور منتخب در خصوص خوزستان و با حضور افراد برجسته امید به کاهش مشکلات در آینده را زنده میکند.

بلادیان با بیان اینکه حضور استاندار ویژه برای دو استان خوزستان و سیستان و بلوچستان در دولت سیزدهم امیدوارکننده است، تأکید کرد: موضوع اختلاف میان شیعه و سنی و عرب و عجم در دو خوزستان و سیستان و ادعاهای تجزیهطلبانه با حضور دو استاندار مقتدر میتواند رفع شود و انتخاب استاندار قوی، آگاه، پاک دست و ایثارگر با همراهی مردم میتواند مشکل را حل کند.

وی افزود: سرمایهگذاری برای خوزستان، سرمایهگذاری برای آینده است. این استان با تمام مشکلات امسال تولید اول گندم کشور را داشته است و علاوه بر آن از طریق نفت، بخش اعظمی از هزینههای کشور را تأمین میکند و این استان استعدادهای بالقوهای دارد که باید بالفعل شود و این مهم از طریق حضور مدیری کاردان و بدون وابستگی جناحی و قومی ممکن میشود.

بلادیان در پایان ضرورت توجه نمایندگان مردم خوزستان در مجلس به مشکلات استان را از طریق کنار گذاشتن اختلافات ضروری دانست تا از طریق همافزایی بیسابقه سه قوا در شرایط فعلی برای حل مشکلات مردم و بهبود اوضاع کشور گامهای مؤثری برداشته شود.