روح‌افزا:
برخی دانسته یا نادانسته به دنبال کاهش جمعیت هستند
كارشناس مسائل جمعیت و خانواده گفت: برخی دانسته یا نادانسته به دنبال كاهش جمعیت هستند و با عملكرد نادرست كشور را به سمت نابودی سوق می دهند این درحالی است كه مردم ما برای حفظ استقلال و امنیت این كشور از هیچ چیزی فروگذاری نمی كنند
کد خبر: ۳۳۵۴۱
تاريخ: ۲۱ تير ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۲
دکتر فرشته روح افزا، کارشناس مسائل جمعیت و خانواده با اشاره به سیاستهای کلی ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه جمعیت گفت: کلیه اقدامات جمعیتی باید مطابق با سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب در این حوزه باشد، دستگاههای مختلف مبتنی بر این مهم باید برنامههایی داشته باشند و آن را انجام دهند، تاکنون این برنامه وجود نداشته است.

وی با بیان عدم وجود تعریف دستگاههای گوناگون از برنامههای جمعیتی مبتنی بر سیاستهای ابلاغی رهبری تصریح کرد: وقتی سیاستهای کلی رهبر انقلاب، ابلاغ میشود باید متولیان اعم از وزارتخانهها و دستگاهها برای اجراییسازی آن برنامه داشته باشند و حوزه جمعیت نیز از این قاعده مستثنی نیست.

روحافزا تصریح کرد: یکی دیگر از آسیبهای حوزه جمعیت برخورد سلیقه ای با این مهم است، عدم وجود یک نهاد متولی در این زمینه و پرداخت پراکنده به آن توسط گروه های مختلف نیز از جمله آسیب هاست. اکنون ما مرکز اصلی و خاصی که متولی و ناظر بر حوزه جمعیت باشد، نداریم.

این فعال سیاسی و اجتماعی ضمن بیان اینکه در حال حاضر اقشار گوناگون در بحث جمعیت مداخله می کنند افزود: مداخله گری قشرهای مختلف مهم است، یکی از پایه های اصلی حوزه جمعیت وزارت بهداشت است. مباحث جامعه شناسی، امنیتی، پایش امکانات باید مدنظر قرار داده شود. سوءمدیریت سبب مشکلات بسیاری در زمینه جمعیت شده است.

روح افزا تأکید کرد: برنامههای ما باید بر محور خانواده باشد و طرح جوانی جمعیت که در مجلس شورای اسلامی بر اساس قوانین خانواده محور متکی است هرچند با فراز و فرودهایی همراه است بر همین محور استوار است. مدیریت ازدواج و طلاق، باروری، محیط زیست و اسباب زیست سالم مبتنی بر خانواده مهم است. بر اساس پایشها تمام این موارد موجود است و رهبر انقلاب بندهای سیاست کلی را بر اساس آگاهی کامل ابلاغ نمودهاند.

وی با بیان اینکه حوزه جمعیت، یک حوزه چند بعدی است و مباحث سیاسی و فرهنگی نظیر عدم مدیریت سقط جمعیت، سیاستگزاریهای نادرست، فضای مجازی افسارگسیخته و... در این مقوله می گنجد ادامه داد: به صرف بیان این نکته که جمعیت باید زیاد شود، اتفاقی نمیافتد. عدم فرهنگسازی در خصوص ثمرات مادری و مواهب آن برای زنان از جمله موضوعاتی است که به آن توجه نشده است و باید نسبت به آن اقدامات فرهنگی و سیاستگزاری انجام شود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مطابق پیشبینیهای سایت سازمان ملل طی سی سال آینده پنجره جمعیتی ایران بسته خواهد شد، در سی سال آینده جمعیت ما به 30 میلیون تنزل خواهد کرد که 15 میلیون نفر آن به سن کهولت رسیده اند و نیمه دیگر نیز یا در سنینی هستند که قادر به فعالیت و مدیریت نیستند در این شرایط ما با بحرانهای گوناگونی روبرو خواهیم شد.

وی گفت: برخی دانسته یا نادانسته به دنبال کاهش جمعیت هستند و با عملکرد نادرست کشور را به سمت نابودی سوق می دهند این درحالی است که مردم ما برای حفظ استقلال و امنیت این کشور از هیچ چیزی فروگذاری نمی کنند؛ این درحالی است که مدیران ما قادر به مدیریت صحیح منابع برای مردم نیستند و با امضاء اسناد بین المللی نظیر سند پاریس، ظرفیت ها را از میان می برند.

عضو سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به ضرورت پرداختن دولت سیزدهم به مسئله جمعیت یادآور شد: دولت آینده باید در حوزه جمعیت برای همه نهادها برنامه مجزا و قابل اجرا داشته باشد و وزارتخانه ها فعالانه باید در این زمینه وارد عرصه شوند تا سیاست های ابلاغی به صورت یک پازل و سیستماتیک اجرایی شود.

روح افزا خاطرنشان کرد: برای برنامهریزیهای جمعیتی باید علمی با قضایا برخورد کرد و دولت آینده باید در کنار ریل گذاری، شروع به کار کند. تمام نهادها و وزارتخانهها باید دست به دست هم دهند و کمیته امداد، سازمان مستضعفین و... نیز به کمک دولت بیایند تا سیر افزایش جمعیت صعودی شود.جمعیت در حال حاضر تبدیل به گفتمان شده است، هرچند جریان هایی هستند که نمی خواهند ایران به رشد دست یابد اما در خصوص شبهات جمعیت کار علمی شده است و قادر به پاسخگویی هستیم.