اخبار انتخاباتی حزب موتلفه اسلامی
کد خبر: ۳۲۹۳۲
تاريخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۳


حمله به مؤتلفه

پس از اعلام نظر حزب مؤتلفه اسلامی در معرفی نامزد در انتخابات آینده، تهاجمی سیاسی و تخریبی علیه مؤتلفه در برخی رسانه ها در قالب مقاله ، تحلیل و گفتگوی شخصی شروع شد که حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی در قالب مصاحبه و پاسخی کوتاه به عنوان نظر شخصی خود به آن پاسخ داد. نتیجه این تهاجم به زیان مهاجمین تمام شد .

موضع مؤتلفه اسلامی در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در مورد انتخابات شوراها در استان ها بر استقلال هر استان در شناسایی و معرفی نامزدهای صالح رای شوراهای اسلامی شهر و روستا، توسط نیروهای متشکل در شورای وحدت هر استان تأکید و همکاری دفاتر استانی مؤتلفه را با شورای وحدت استان ابلاغ کرد.