نماینده کهگیلویه و بویراحمد تشریح کرد:
وضعیت بحرانی مناطق زلزله‌زده در منطقه سی سخت
زندگی مردم منطقه زلزله‌زده سی سخت دچار وضعیت بحرانی شده است. بسیاری از منازل قابل سکونت نیست و آثار تخریب بسیار بالا است علی‌رغم کمبود امکانات اما خوشبختانه مسئولان ستاد بحران، هلال‌احمر، اورژانس و مسئولان استانی در منطقه و کنار زلزله‌زدگان حضور دارند.
کد خبر: ۳۲۹۲۴
تاريخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۸

کشور ما با قرار گرفتن در مسیر گسلهای زلزله هر لحظه احتمال وقوع این حادثه طبیعی را دارد؛ زلزله هفته گذشته در سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به موقعیت اقلیمی این منطقه منجر به سختی فراوان برای ساکنین شده است. در همین زمینه حجتالاسلام سید محمد موحد نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متأسفانه زندگی مردم منطقه زلزلهزده سی سخت دچار وضعیت بحرانی شده است. بسیاری از منازل قابل سکونت نیست و آثار تخریب بسیار بالا است علیرغم کمبود امکانات اما خوشبختانه مسئولان ستاد بحران، هلالاحمر، اورژانس و مسئولان استانی در منطقه و کنار زلزلهزدگان حضور دارند.

نماینده کهگیلویه، بهمئی و چرام و لنده همراهی نهادهای خدمتگزار در هنگام زلزله سی سخت را قابلتقدیر و ستایش برشمرد و افزود: انتظار میرود که این حضور به صورت مستمر در منطقه ادامه داشته باشد و بهگونهای باشد که مردم آسیبدیده این حضور را در راستای حل مشکلات ناشی از زلزله مشاهده کنند.

هوای سرد منطقه سی سخت موضوعی بود که موحد به آن اشاره کرد و گفت: در هوای سرد و بارانی منطقه زلزلهزده، حضور مسئولان باید بهگونهای باشد که مردم احساس تنهایی نکنند و شکل همکاری باید بهصورت اورژانسی باشد تا مردم احساس کنند که متصدیان در کنار و همراه آنها هستند .

این نماینده خانه ملت با ابراز خوشحالی از عدم تلفات جانی زلزله اخیر تصریح کرد: خوشبختانه زلزله تلفات جانی نداشته است، آمار مصدومان نیز تاکنون بیش از چهل نفر است که خوشبختانه وضعیت بحرانی ندارند.

وی خسارات وارد شده به برخی از منازل مسکونی را مطابق مشاهدات میدانی و آمار صد درصد ارزیابی کرد و گفت: برخی از منازل صددرصد برخی هفتاد درصد و برخی زیر پنجاه درصد تخریب شدهاند و برخی محلهها غیرقابل سکونت شدهاند، آسیب دیدگان در حال حاضر در چادر اسکان داده شدهاند و امکانات اولیه و غذای گرم نیز در اختیار آنها قرار گرفته است و امدادرسانیها همچنان ادامه دارد.