رخ‌صفت مطرح کرد:
افکار التقاطی و نظرات انحرافی عامل اجرایی نشدن فرمان اقتصاد مقاومتی
وجود افکار و نظرات انحرافی در برخی از مسئولین منجر به بر زمین ماندن فرمان رهبر عظیم‌الشأن انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی شده است.
کد خبر: ۳۲۸۹۰
تاريخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۳

اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین رهنمودهای رهبر انقلاب در چند سال گذشته بوده است؛ حاج علیاصغر رخصفت؛ عضو هیات مؤسس حزب مؤتلفه اسلامی با نگاهی عمیق نسبت به موضوع فرمان بر زمین مانده رهبری گفت: فرمان رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی مورد اجرا قرار نگرفته است و برخی از این افراد اعتقاد به اجرای این کار ندارد و به همین علت دستور رهبر انقلاب بعد از چند سال همچنان روی زمین مانده است.

وی با اشاره به نقش مردم در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و با نظر به سهم آنها در این امر مهم گفت: مردم ما وظایف خود را بهتر از مسئولین انجام میدهند. کافی است شما به جریانات مختلف انقلاب توجه کنید، آنها با حضور پرشور در 22 بهمن با وجود همه محدودیتها اثبات کردند پای این انقلاب ایستادهاند و این موضوع نشانگر افکار و اعتقاد مردم بهنظام ، انقلاب اسلامی و ولایتفقیه است.

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی ضمن بیان این نکته که برخی از مسئولین اهتمامی برای اجرای فرمان رهبر انقلاب ندارند، تأکید کرد: وجود افکار و نظرات انحرافی در برخی از مسئولین منجر به بر زمین ماندن فرمان رهبر عظیمالشأن انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولتمردان رهنمودهای رهبر انقلاب را اجرا کرده بودند اکنون وضعیت اقتصادی ما بهبود یافته و در مقابل آمریکا و استکبار جهانی سربلندتر از امروز بودیم.