نرگس قدیری:
نیازهای بانوان در گام دوم انقلاب در امتداد گام اول و مکمل آن خواهد بود
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: نیاز زنان در گام دوم انقلاب تغییر کلیشه‌های ترویج یافته لیبرال دموکراسی غرب برای معرفی زنان موفق در جهان است که زنان غربی و غرب‌زده و نسل‌های آینده را در پی اندیشه‌های پوچ و مهلک به نابودی می‌کشاند.
کد خبر: ۳۲۸۰۵
تاريخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۶

نقش تأثیرگذار زنان در پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست ، نرگس قدیری مسئول خواهران حزب موتلفه اسلامی این بار با نگاهی متفاوت به این نقش در آینده پیش رو میپردازد و میگوید: زنان مسلمان ایرانی باید بتوانند در گام دوم انقلاب خود را آماده ارائه الگوهای اسلامی به زنان جهان کرده و در دوران تمدن نوین اسلامی و همراه با حکومت جهانی حضرت حجت (عج) حرکت نمایند.

خنثیسازی نقشههای دشمن

وی ادامه میدهد: زنان باید بتوانند در بحرانها و فشارهای شکننده دوران مبارزات قبل از ظهور که دشمن انتظار شکست جبهه حق را میکشد همچون گذشته در بزنگاههای انقلاب با حضور عالمانه خود در صحنه جان تازهای به جریان انقلابی داده و تمامی نقشههای دشمنان را خنثی نمایند.

فرزندان زمانه خویش

قدیری زمانشناسی و هنگام سنجی زنان ایرانی در عرصههای مهم نیاز گام دوم انقلاب دانسته و ادامه میدهد: شناخت حربههای دشمن در تحمیل فشارهای اقتصادی و بحرانهای هویتی ، فرهنگی ، مذهبی، بحرانهای جمعیتی و گرفتار شدن در سیاستهای تهاجمی سازمانهای متخاصم جهانی و عوامل آنها در داخل کشور و حفظ و بازیابی هویت اسلامی و انقلابی و ایرانی رسالت زنان در گام دوم انقلاب است.

نگاه به افقهای بلند جهانی

این فعال حوزه زنان و خانواده تأکید میکند: زنان تراز انقلاب باید در گام دوم بتوانند با مدیریت مطلوب عرصههای داخلی، به افقهای بلند جهانی وارد شده و الگوهای شایستهای از ارزشهای اسلامی و انقلابی خود را در جهان تبیین نموده و به دیگر زنان در جهان معرفی نمایند.

وی اضافه میکند: نیاز زنان در گام دوم انقلاب تغییر کلیشههای ترویج یافته لیبرال دموکراسی غرب برای معرفی زنان موفق در جهان است که زنان غربی و غربزده و نسلهای آینده را در پی اندیشههای پوچ و مهلک به نابودی میکشاند.

یک الگوی جهانی

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در نهایت ضرورت معرفی الگوی فاخر زنان را در گام دوم انقلاب اجتنابناپذیر برشمرده و تصریح میکند: معرفی الگوهایی شایسته و فاخر از زن مهدوی که برگرفته از الگوی حضرت زهرای اطهر (س) و حضرت زینب کبری(س) است نیاز مهم زنان ایران و جهان در گام دوم انقلاب است.