مجتبی امانی :
هیچ مذاکره‌ای بین ایران و غرب متصور نیست
کارشناس مسائل سیاسی گفت: مذاکرات انجام شده است و طرفین با قبول یکسری تعهدات میز مذاکره را ترک کرده‌اند. ایران به تعهداتش عمل کرده است در حالی که طرف‌های اروپایی و امریکا به هیچ‌کدام از تعهداتشان عمل نکرده‌اند، از این‌رو اصلاً هیچ‌گونه مذاکره‌ای بین ایران و این کشورها متصور نیست
کد خبر: ۳۲۶۹۹
تاريخ: ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۴

مجتبی امانی، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون فرمایش رهبری مبنی بر اینکه اگر امریکا به برجام بازگردد و تحریمها کاملاً لغو نشوند ایران ضرر خواهد کرد، پیرامون این ضررها به خبرنگار نما گفت: جمهوری اسلامی ایران بعد از رویکرد جدید دولت روحانی تصمیم به مذاکره با امریکاییها برای رفع تحریمها گرفت. این مذاکرات بر اساس چهارچوبی شروع شد و قرار بود به تعبیر روحانی همه تحریمها به یکباره برداشته شود، اما متأسفانه به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد.

وی افزود: در حالی که جمهوری اسلامی ایران کاملاً به تعهداتش در برجام عمل کرد، ترامپ از این توافقها خارج شد و طرفهای اروپایی به وعدههای خودشان در برجام ملتزم نبودند.

مذاکرات مجدد و خسارتبار

این کارشناس مسائل سیاسی مطرح کرد: اینکه مجدداً مذاکراتی شکل بگیرد بیفایده و خسارتبار خواهد بود، زیرا ایران در این گفتگوها شاهد هیچگونه همکاری، بهخصوص از سمت طرفهای غربی نبود. همین موجب شد ایران خسارتهای زیادی را متحمل شود.

وی اظهار کرد: اگر بناست گفتگوهای منتهی به برجام و تعهداتی که در برجام آورده شده است پا بر جا بماند باید نعل به نعل به توافقات انجام شده عمل شود و طرفهای غربی به تعهداتشان عمل کنند.

امانی گفت: برگشت امریکا به برجام صرفاً در این چهارچوب قابل قبول خواهد بود که امریکا به تعهداتی که به ایران و دیگر کشورها داده بود، پایبند باشد.

وی تصریح کرد: هیچ عقل سلیمی قبول نمیکند امریکا به برجام بازگردد بدون اینکه به هیچ کدام از تعهداتش عمل کند و این موضوع از نظر عقلی و منطقی منتفی است.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان ساخت: مذاکرات انجام شده است و طرفین با قبول یکسری تعهدات میز مذاکره را ترک کردهاند. ایران به تعهداتش عمل کرده است در حالی که طرفهای اروپایی و امریکا به هیچکدام از تعهداتشان عمل نکردهاند، از اینرو اصلاً هیچگونه مذاکرهای بین ایران و این کشورها متصور نیست، بهخصوص اینکه مذاکره مجددی راجع به آنچه که توافق شده است، صورت بگیرد.