پشت پرده خاموشی
اصل پاسخگویی و شفافیت پیش شرط جلب همکاری مردم در هر برنامه ملی و مقطعی مثل مدیریت مصرف در ایام پیک مصرف برق است و باوجود آزمون و خطاهای مختلف هنوز به سیاست صحیحی درزمینه مشترکان پرمصرف رسیده نشده است.
کد خبر: ۳۲۶۹۱
تاريخ: ۲۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۰
نفیسه زارعی - امسال، باتجربه خاموشی های مکرر در تهران و شهرهای بزرگ، توجیهی به یاری مسئولان صنعت برق آمده و آن کمبود بارشها و کاهش ظرفیت تولید از نیروگاههای برقابی است. با اینحال در این سالها همواره نوک پیکان به سوی مردم بوده و تلقی عمومی بر این است که تنها مصرف زیاد مردم موجب بروز عدم تأمین برق شده و گویی در این میان سهمی برای ناکارآمدی مدیریتی در نظر گرفته نمیشود  و درنهایت افرادی نظیر عیسی کلانتری با توصیه های عجیب این سوء ناکارآمدی را به گردن نمی گیرند.
این در حالی است که در همین مدت اخیر، هیچیک از مقامات مسئول از کمبود سرمایه گذاری در صنعت برق، بدهیهای کلان وزارتخانه یا راندمان پایین نیروگاهها و تلفات زیاد در شبکه انتقال و توزیع بهعنوان دلیل خاموشی های اخیر در کنار مصرف زیاد برق ذکر نکرده اند، هرچند رفتار مصرفی نادرست مردم در بخش برق همچنان وجود دارد، اما این همه واقعیت  نیست.
 برقابی های پنج درصدی
در کنار مواردی مانند استخراج رمز ارز غیرقانونی و سوزاندن مازوت باید به موارد دیگری نیز پرداخته شود، سدها یکی از منابع تولید برق و از اصلیترین منابع تأمین برق در مواقع بحرانی و اوج بار هستند. باوجود سهم پنجدرصدی تولید برق کشور از منابع برقابی در کل سال، این نیروگاهها در ساعات اوج مصرف بیش از ۱۵ درصد تولید برق را بر عهدهدارند. با توجه به کاهش ذخایر سدها به علت کمبود بارش در سال آبی جاری، توان تولید برق از این منابع کاهشی چشمگیر داشته و این خود یکی از دلایلی است که با آن خاموشیهای اخیر توجیه شده است. اما با این حال به دلیل نبود برنامه بلندمدت و توسعهای در زمینه این سدها انتظار می رود سندی به منظور پیش بینی، امکانسنجی و توسعه ظرفیتهای برقابی در بلندمدت طراحی شود تا با کاهش بارش اختلال در برقرسانی ایجاد نشود.
 ضرورت اصلاحات ساختاری
از گذشته تا امروز، برنامه های جلب همکاری صنایع و مشترکین کشاورزی و یا تغییر ساعت کاری ادارات با هدف کاهش مصرف این بخشها به منظور تأمین نیاز بخش خانگی انجام می شود و زمانی که اجرای این برنامه ها پاسخگوی کنترل مصرف نباشد، برق مشترکین خانگی قطع شده و با وجود اعتراضات، اینطور بیان می شود که این خاموشی ها برنامه ریزی شده نیست و صرفاً برنامه های مدیریت مصرف هستند که ناچار به اجرای آن هستیم! اصل پاسخگویی و شفافیت پیش شرط جلب همکاری مردم در هر برنامه ملی و مقطعی مثل مدیریت مصرف در ایام پیک مصرف برق است و باوجود آزمون و خطاهای مختلف هنوز به سیاست صحیحی درزمینه مشترکان پرمصرف رسیده نشده است.
همچنین در اسناد بالادستی نظیر قانون برنامه پنجم میبایست ۵۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور از منابع تجدیدپذیر تأمین شود، حال آنکه تا پایان این برنامه تنها ۱۷۰ مگاوات ظرفیت نصبشده از این منابع بوده است و این موارد ضرورت اصلاح ساختاری در صنعت برق را بیش از بیش به نظر نزدیک می کند.