علیرضا اسلامی :
فعالیت افراد حزبی در دولت انسجام بیشتری از دیگران خواهد داشت
فعالیت افراد حزبی در دولت انسجام بیشتری از افرادی خواهد داشت که از احزاب مختلف آمده‌اند یا گرایش‌های مختلفی بدون پشتوانه حزبی دارند و در دولت جمع شده‌اند. افراد حزبی با هم مأنوس، منسجم، هماهنگ، همفکر و همراه هستند و بهتر می‌توانند کار را پیش ببرند.
کد خبر: ۳۲۶۷۸
تاريخ: ۲۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۸
علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون دولت جوان حزباللهی و استفاده از افراد با تجربه و ترکیب این دو به خبرنگار روزنامه الکترونیکی شما گفت: در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند کاملاً مشخص شده است که در 40 سال دوم انقلاب اسلامی باید به نیروهای جوان تکیه و کادرسازی کنیم و اینها باید در رأس مسئولیتها قرار بگیرند و امور تخصصیتر شود.

وی تصریح کرد: در حوزه اجرا چون باید کار انجام شود مدیرانی در حدود سنین 40 تا 50 سال باشند، چون آنها هم دانش و هم تجربه لازم را کسب کردهاند و هم چون جوان هستند میتوانند فعالیت کنند. بهطور طبیعی کسانی که بالای 50 سال سن دارند ـ که البته استثناء هم داریم ـ تحرک لازم را ندارند. اینگونه افراد محتاط میشوند و ریسکپذیریشان کاهش مییابد و نمیتوانند در حوزههای کشوری و ملی فعالیت کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی به استفاده از تجربهمندهایی تأکید کرد که روحیه جوان و جوانگرایی دارند و گفت: همان‌‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند اگر مدیر و رئیسجمهور فرد باتجربه و جوانی باشد کابینهای در سن و سال خودش انتخاب میکند.

وی افزود: مقام معظم رهبری شهید حاج قاسم سلیمانی را مثال زدند که ایشان حدود 60 سال سن داشت و فعال، پویا و قوی بود. بنابراین مدیری قوی و توانمند با روحیه جوان به عنوان رئیسجمهور انتخاب شود و میانگین سنی کابینهاش بین 40 تا 50 سال باشد. در این صورت در مجموع دولت فعالی خواهد بود.

اسلامی تصریح کرد: حضور افراد با تجربه در حوزه تدوین راهبردها نظیر مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بیشتر باشد، چون وظیفه اینها ریلگذاری است، اما در کارهای اجرایی جوان بهتر میتواند فعالیت کند، ضمن اینکه از تجربیات افراد مدیر و مدبر سابق هم استفاده کند.

وی پیشنهاد داد: وزرای جدید و جوان از نظرات و تجربیات وزرای پیشین که سابقه کار داشتند به عنوان مشاورین خود در قالب شورای مشاوران استفاده کنند.

من طرفدار دولت حزبی هستم

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه من طرفدار دولت حزبی هستم گفت: افراد در حزب آموزش میبینند و انضباط حزبی بر آنها حاکم میشود. وقتی اینگونه افراد مسئولیت میپذیرند هم حزب بر آنها نظارت میکند و هم مجلس و هم سایر ارگانهایی که نظارت عام دارند نظیر مقام معظم رهبری و سایر دستگاهها.

وی در پایان اظهار کرد: فعالیت افراد حزبی در دولت انسجام بیشتری از افرادی خواهد داشت که از احزاب مختلف آمدهاند یا گرایشهای مختلفی بدون پشتوانه حزبی دارند و در دولت جمع شدهاند. افراد حزبی با هم مأنوس، منسجم، هماهنگ، همفکر و همراه هستند و بهتر میتوانند کار را پیش ببرند.