اخبار کوتاه انتخاباتی
کد خبر: ۳۲۶۲۷
تاريخ: ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۸


اخبار انتخابات 1400 در یک نگاه

دستچینی از مهمترین اخبار انتخابات در هفته ای که گذشت بیانگر حرکت نرم و آرام جناح های سیاسی در مسیر طرح گزینههای مختلف است، در یک تنفس رسانه ای کوتاه این اخبار را مرور می کنیم:

کرونا تعیین کننده انتخابات

درحالیکه شرایط اپیدمی کرونا همهچیز را تحتالشعاع قرار داده است وزیر کشور در گفتگو با شبکه یک رسانه ملی درباره شرایط انتخابات 1400 گفت: اکنون کرونا عامل تعیینکنندهای جهت مشارکت در انتخابات است با افزایش تعداد شعبات و روزهای اخذ آرا باید میتوان مشکل مشارکت مردم در انتخابات را حل کرد.

سیب معلق سیاست اصلاح طلبان

اعتماد آنلاین نوشت محمدرضا تابش فعال سیاسی اصلاحطلب و نماینده سابق مجلس در پاسخ به مطرحشدن نام برخی از شخصیتهای اصلاحات برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: گمانهزنی زود است و سیب سیاست تا انتخابات ۱۴۰۰ هزاران چرخ میخورد.

نامزد نهایی حزب اعتماد ملی

اصلاحطلبان درصدد رسیدن به اجماع برای 1400 هستند، اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی اعتماد ملی در مصاحبهای به ایسنا گفت: از بین الیاس حضرتی، محمدعلی افشانی و محمدجواد حقشناس یک نفر بهعنوان نامزد نهایی حزب اعتماد ملی برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهد شد.

کاندیداهای توئیتری

اعتماد با کنار هم قرار دادن گزینههای احمدینژاد، ضرغامی و قالیباف برای انتخابات 1400 نوشت : این افراد با کمک نزدیکانشان در حال آمده سازی فضای عمومی برای گستردهتر کردن تبلیغات هستند. این رسانه از این شخصیت با عنوان کاندیداهای توئیتری 1400 یادکرد.

یک قانون پرهیاهو

تصویب قانون اصلاح انتخابات که در مجلس شورای اسلامی سبب انتقادات گستردهای از سوی جناحهای مختلف سیاسی شد مجید انصاری در گفتگو با جماران تصویب این قانون را تشریفاتی کردن انتخابات دانست، محمدباقر بنایی رئیس فراکسیون مستقلین ولایی به خبرگزاری برنا گفت: شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را رد میکند. خبر آنلاین نیز به نقل از عباس آخوندی و خطاب به رئیس مجلس نوشت: آقای رئیس مجلس امروز مفاد یادداشت اینجانب در مغایرت مفاد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رئیسجمهوری با قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی رهبری درباره انتخابات را تکرار و آن را برای اصلاح به کمیسیون بازگشت دادند. شگفت است که تاکنون ایشان و سایر نمایندگان از این مغایرت آشکار آگاه نبودهاند، تا این حد وقت مردم را گرفتند و ذهنها را نگران کردند.

سکوت علامت رضاست؟

درحالیکه گمانهزنی برای حضور چهرههای مختلف در انتخابات 1400 شدت میگیرد علی نیکزاد نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا در انباره سکوت را بر پاسخ ترجیح داد.

سازوکار وحدت یا ائتلاف

ایرنا نوشت اصولگرایان در پی یافتن سازوکار انتخاباتی به دو شورای وحدت و ائتلاف رسیدهاند که هرکدام مصمم به ادامه کار و همراه ساختن دیگری است.

گزینه نظامی روی میز

احتمال ورود گزینه نظامی به انتخابات ریاست جمهوری سبب موضعگیری چهرههای گوناگون به این موضوع شد ایلنا در این خصوص نوشت میرسلیم عضو حزب موتلفه اسلامی در انتقاد از برخی چهرههای نظامی مدعی حضور در انتخابات هشدار داد: «ایجاد یاس نسبت به تشکلهای سیاسی قطعاً خدمت به مردمسالاری دینی نیست.