قیام در جولان اشغالی
با اقتدار دولت بشار اسد در سوریه و شکست مزدوران امریکا از داعش و سایر گروه‌های امریکایی‌محور و بحران رژیم صهیونیستی و سیاست ناشیانه وزیر خارجه ترامپ که وارد سرزمین اشغالی و جولان اشغالی شد مردم جولان دست به اعتصاب گسترده‌ای زده‌اند. همه مغازه‌ها، مدارس و اماکن عمومی تعطیل شده است و مردم در تظاهرات علیه صهیونیست‌های اشغالگر به پا خاسته‌اند.
کد خبر: ۳۲۵۴۱
تاريخ: ۰۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۷
محمد حاجی- جولان سرزمین دولت سوریه است که رژیم غاصب صهیونیستی آن را برخلاف تمام موازین بینالمللی اشغال کرده است و به اشغالگریاش ادامه میدهد. سازمان ملل اقدام اسرائیل را اشغال میداند، ولی رژیم صهیونیستی بیاعتنا به سازمان ملل به اشغال خود ادامه داده است و سازمان ملل هم عرضه ندارد حکم صادره خود را پیگیری کند.

با اقتدار دولت بشار اسد در سوریه و شکست مزدوران امریکا از داعش و سایر گروههای امریکاییمحور و بحران رژیم صهیونیستی و سیاست ناشیانه وزیر خارجه ترامپ که وارد سرزمین اشغالی و جولان اشغالی شد مردم جولان دست به اعتصاب گستردهای زدهاند. همه مغازهها، مدارس و اماکن عمومی تعطیل شده است و مردم در تظاهرات علیه صهیونیستهای اشغالگر به پا خاستهاند.

سیاست احمقانه ترامپ در به رسمیت شناختن اشغالگری رژیم صهیونیستی در جولان که برخلاف تمام موازین حقوقی و حتی منشور سازمان ملل بود، موجب تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در تأیید اشغالی بودن جولان از سال 1967 (حدود 50 سال قبل) شد.

از طرف دیگر اسرائیل از حافظ منافع امریکا و غرب به صورت نماد زورگویی و قلدری غرب در آمده است و بهتدریج به شکل ضد منافع غرب در میآید. بیداری اسلامی و اقتدار ایران اسلامی نیز دلگرمکننده ملت فلسطین است. لذا باید منتظر تحولات آینده بود. ایران در این زمینه چه تحلیل و سیاستی خواهد داشت؟