میترا جهانگیری مطرح کرد:
علت احساس نگرانی جریان ضد انقلاب و منافقین از مجازات زم
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به حمایت‌های مالی دولت فرانسه از زم و پرداخت حقوق ماهیانه از سوی دولت فرانسه و در اختیار گذاشتن محافظ برای او و حمایت‌های مالی عربستان از روح‌الله زم و اعترافات او در باره اینکه کسی جز او قادر به ایجاد جنگ روانی در ایران نیست گفت:طبیعی است جریان ضد انقلاب و منافقین احساس نگرانی کنند از اینکه مهره‌ای که هزینه‌های زیادی بابت او داده و حساب زیادی روی او باز کرده بودند این‌گونه از دست برود و تیرشان به سنگ بخورد.
کد خبر: ۳۲۵۳۶
تاريخ: ۰۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۳
میترا جهانگیری، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی پیرامون سوء استفاده جریان ضد انقلاب از اعدام روحالله زم و راهکار جلوگیری از این سوء استفاده به خبرنگار روزنامه الکترونیکی شما گفت: روحالله زم یک فرد نبود. اپوزیسیون و ضد انقلاب خارجنشین او را صرفاً یک خبرنگار معرفی میکنند. زم یک مهره معاند و خائن بود که علیه ارزشهای ملی، انقلابی و دینی ما فعالیتهای گستردهای میکرد. مشخص بود او باید به سزای اعمالش برسد.

وی در خصوص علت حمایت ضد انقلاب از زم اشاره کرد: ضد انقلاب روی جریان روحالله زم و آمدنیوز برای کارهای براندازانهای که در ایران در پیش گرفته بودند حساب زیادی باز کرده بودند. زم در بازجوییهایش به اینگونه ارتباطات نظیر ملاقات با بنیصدر اعتراف کرد. حتی اقرار کرد رضا و فرح پهلوی گفتند در جنبش دی ماه سال 1396 رهبر این جنبش هستی.

جهانگیری خاطرنشان کرد: طبق اعترافات صریح روحالله زم او با سرویسهای جاسوسی موساد، سیا ، حتی ترکیه و عربستان همکاری میکرد. آنها به روحالله زم امید زیادی بسته بودند که بهواسطه او و کانالش بتوانند به اهداف شوم براندازانه خود در ایران برسند.

وی با اشاره به اینکه روحالله زم در اغتشاشات سالهای 1378 و 1388 مؤثر بود و جزء بازداشتیهای سال 1388 بود، تصریح کرد: او به تنهایی قادر نبود تبدیل به چنین عنصری شود و یکسری افراد نفوذی و مرتبطین داخلی او را تبدیل به چنین مهرهای کردند. او قطعاً در اعترافاتش به این مسائل اشاره کرده است. حتماً باید این قضیه پیگیری و مرتبطین داخلی و اینگونه کانالهای ارتباطی شناسایی و خشکانده شوند تا دو باره شاهد ظهور و بروز امثال روحالله زم نباشیم.

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به حمایتهای مالی دولت فرانسه از زم و پرداخت حقوق ماهیانه از سوی دولت فرانسه و در اختیار گذاشتن محافظ برای او و حمایتهای مالی عربستان از روحالله زم و اعترافات او در باره اینکه کسی جز او قادر به ایجاد جنگ روانی در ایران نیست گفت: طبیعی است جریان ضد انقلاب و منافقین احساس نگرانی کنند از اینکه مهرهای که هزینههای زیادی بابت او داده و حساب زیادی روی او باز کرده بودند اینگونه از دست برود و تیرشان به سنگ بخورد.

وی در پایان با اشاره به آنهایی که سعی در تطهیر چهره او و بیان اینکه او صرفاً یک خبرنگار بود دارد، مطرح کرد: در فضاهای رسمی رسانهای و خبرگزاریهای رسمی و رسانه ملی به صورت مستند به این موضوع پرداخته و ابعاد مختلف آن برای مردم و افکار عمومی باز شود که او صرفاً یک خبرنگار با یک کانال تلگرامی ساده نبود، بلکه عنصر ضد انقلاب و معاند و علیه امنیت ملی بود که اطلاعات جا به جا شدن شهید قاسم سلیمانی را به سرویسهای جاسوسی میداد و حتی دنبال حمله موشکی به ایران بود.