محمد ناظمی اردکانی:
اخلاص جامعه روحانیت مبارز منجر به وحدت اصولگرایان می شود
دبیرکل جامعه اسلامی مدیران و عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: اخلاصی که در حرکت جامعه روحانیت مبارز و شورای وحدت اصولگرایان هست قطعاً این وحدت را به وجود خواهد آورد.
کد خبر: ۳۲۵۲۲
تاريخ: ۰۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳
محمد ناظمی اردکانی، دبیرکل جامعه اسلامی مدیران و عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری پیرامون محوریت جامعه روحانیت مبارز در انتخابات 1400 به خبرنگار ما گفت: جامعه روحانیت مبارز قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در بحبوحه انقلاب نقش پررنگی داشته است. همراهی و همگامیاش با امام راحل(ره) و پشتیبانی و یاری رساندن مردم در مبارزات و پشتیبانی از جمعیتها و چهرههای مبارز قبل از انقلاب از جمله مؤتلفه اسلامی شایان ذکر است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همین خط مشیای را که در مبارزات داشت برای نظامسازی دنبال کرد. جامعه روحانیت مبارز پایگاه وسیع مردمی در بین مردم متدین و انقلابی دارد.

نقش جامعه روحانیت مبارز در مشارکت مردم

وی با اشاره به سرنوشتساز بودن انتخابات 1400 و نارضایتی مردم از عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم و شکست این دولت در سیاست خارجی و مذاکرات و ترورهای انجام شده مطرح کرد: ممکن است همه اینها موجب شوند مردم در انتخابات 1400 حضور کمرنگی داشته باشند. حضور جامعه روحانیت مبارز و دعوت از جریانهای سیاسی و نهادهای مردمی و مردم برای مشارکت در انتخابات 1400 میتواند مؤثر باشد.

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری اظهار کرد: جامعه روحانیت مبارز از احزاب انقلابی، اصولگرا و ارزشی دعوت کرد تا با کمک آنها بتواند انتخابات 1400 را با نشاط و با حضور گسترده مردم برگزار کنند. خوشبختانه من هم در این دعوتها حضور داشتم تقریباً بلااستثناء احزاب اصولگرا در آن حضور پیدا کردهاند. مؤتلفه هم حضور با نشاطی در این نشستها داشته و پیشنهادهای آنها مصوب شده و مورد حمایت قرار گرفته است.

وی مطرح کرد: جامعه روحانیت به دنبال این است شورایی تحت عنوان شورای وحدت اصولگرایان سازمان بدهد که در این شورا نمایندگان احزاب حضور داشته باشند. حضور آنها از طریق نمایندگانشان مسجل است. نمایندگانی از جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم در آن حضور دارند.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران در خصوص شورای وحدت اصولگرایان بیان کرد: تا جایی که اطلاع دارم در این شورا پنج نفر از احزاب هستند که هر هشت حزب یک نماینده در این شورا دارند. پنج نفر از روحانیت که سه نفرشان از جامعه روحانیت مبارز و دو نفرشان از جامعه مدرسین قم حضور دارند. پنج نفر هم نماینده اقشار مختلف جامعهاند نظیر جوانان، دانشجویان، اساتید، هیئات و زنان. احتمالاً از جریانهای دیگر هم در این شورا حضور خواهند یافت تا اگر اجماعی حاصل میشود آن اجماع فراگیر باشد و همه زیر این چتر قرار بگیرند.

وی با اشاره به ظرفیت سیاسی انتخابات مجلس یازدهم و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 و جمنا خاطرنشان کرد: این ظرفیت سیاسی بارز که در سالهای 1396 و 1398 ایجاد شده است میبایست با حرکت جامعه روحانیت مبارز که سعی در سازماندهی آنها دارد برای انتخابات 1400 به همافزایی برسند.

ناظمی اردکانی در ادامه گفت: ظرفیت سیاسی ایجادشده با محوریت جامعه روحانیت مبارز میتواند سبد واحد رأی را ایجاد کند.

وی با اشاره به حرکتهای سیاسی موازی که احتمالاً شکل بگیرند خاطرنشان کرد: لازم است در مقاطع پیش رو تا انتخابات 1400 این حرکتها تلاقی کنند و یک کاسه شوند. اخلاصی که در حرکت جامعه روحانیت مبارز و شورای وحدت اصولگرایان هست قطعاً این وحدت را به وجود خواهد آورد.

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در پایان پیرامون وحدتشکنی احزاب مختلف اصولگرایان مطرح کرد: جریانات سیاسی که سازمان رأی دارند اگر بخواهند جداگانه عمل کنند هم خودشان شکست میخورند و هم ممکن است جریان سیاسی انقلابی ، ارزشی و اصولگرا را به سمت شکست ببرند. پیروزی جریان نیروهای انقلابی، اصولگرا و ارزشی منوط به وحدت و یک کاسه شدن آراء است.