دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان آذربایجان شرقی خطاب به اردوغان:
دوران قوم‌گرایی به سر رسیده است
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در آذربایجان شرقی گفت: اگر اردوغان رؤیاپردازی‌های قوم‌گرایانه دارد باز هم خطا و جسارت کرده است. دوران قوم‌گرایی به سر رسیده است. اول اینکه اردوغان باید آرارات بزرگ را که از هدایای رضاشاه خائن بود پس بدهد و در ثانی قفقاز از دیرباز مختص به ایران بود. اگر قرار به بازگشت باشد قفقاز باید به جمهوری اسلامی ایران بازگردد.
کد خبر: ۳۲۵۰۰
تاريخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۷
رحیم جهانی، دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در آذربایجان شرقی پیرامون اظهارات مداخلهجویانه اخیر اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در رژه نظامی باکو به خبرنگار روزنامه الکترونیکی شما گفت: وی با این اظهارات میخواهد بهنوعی خود را به عنوان محور برای همراهی با قومگرایان نشان بدهد و میکوشد از پتانسیل قومگرایان فعال در منطقه در جهت محوریت دادن به تحرکات قومگرایان بهرهبرداری کند.

وی مطرح کرد: اگر اظهارات اردوغان را قانوناً بررسی کنیم اینها ادعاهای پوچ و بیارزشی هستند.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیتهای پشت پرده در مناقشات قرهباغ بیان کرد: عملکرد ضعیف دولتمردان ما و عدم برخورد قاطع از حقانیت جمهوری اسلامی ایران اردوغان را جریتر کرد و به خود اجازه داد سفیر ایران در ترکیه را احضار کند و عملاً در جهت تضعیف مواضع جمهوری اسلامی ایران وارد عمل شود.

وی در خصوص پاسخ دولتمردان کشورمان به اظهارات و اقدامات اردوغان گفت: با توجه به اهمیت تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و این موضوع که تاکنون ایران در تمامی عرصههای سیاسی در قبال کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی کم نیاورده است، دولتمردان ما قاطعانه با این حرکات بیمورد اردوغان برخورد کنند و نظرات قاطع جمهوری اسلامی ایران را بهنوعی به گوش رئیسجمهور ترکیه و کسانی که در قضیه قومگرایی فعالند، برسانند.

جهانی تصریح کرد: اگر اردوغان رؤیاپردازیهای قومگرایانه دارد باز هم خطا و جسارت کرده است. دوران قومگرایی به سر رسیده است. اول اینکه اردوغان باید آرارات بزرگ را که از هدایای رضاشاه خائن بود پس بدهد و در ثانی قفقاز از دیرباز مختص به ایران بود. اگر قرار به بازگشت باشد قفقاز باید به جمهوری اسلامی ایران بازگردد.

وی در پایان گفت: حزب مؤتلفه اسلامی آذربایجان شرقی ضمن حمایت از بیانیه ائمه جمعه شمالغرب کشور به اردوغان اعلام میکند هر گونه تنش، اختلاف، بدبینی، تدابر و تنافر بین کشورها و ملتهای اسلامی گناه نابخشودنی است و از مقامات جمهوری اسلامی انتظار داریم قاطعانه مواضع جمهوری اسلامی را در این مورد مطرح کنند.