بررسی وضعیت پرستاران در گفتگو با واحدی سر پرستار بیمارستان کوثر:
وضعیت پرستاران به‌مراتب سخت‌تر از کادر پزشکی است
وضعیت پرستاران به‌مراتب سخت‌تر از کادر پزشکی است. زیرا، نیروهای پرستاری درعین‌حال که وقت بیشتری را در کنار بیماران سپری می‌کنند، در مقابل از مزایای کمتری برخوردارند و همین مسئله، برخی از آن‌ها را کم انگیزه ساخته است.
کد خبر: ۳۲۴۹۶
تاريخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۳
مدافعان سلامت تیمی متشکل از پرستاران و پزشکان هستند در سنگر اول مقابله با کرونا. نزدیک به یک سال است که جان خود را کف دست گرفته و در بیمارستانها فعالیت میکنند، نیره واحدی سر پرستار بیمارستان کوثر، ضمن تبریک روز پرستار به هم‌‌رزمان خود با گلایه از دشواریهای موجود برای پرستاران در این روزها خاطرنشان کرد: وضعیت پرستاران بهمراتب سختتر از کادر پزشکی است. زیرا، نیروهای پرستاری درعینحال که وقت بیشتری را در کنار بیماران سپری میکنند، در مقابل از مزایای کمتری برخوردارند و همین مسئله، برخی از آنها را کم انگیزه ساخته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر استاندارد نیروی پرستاری به ازای هر تخت در ۲۴ ساعت حدود ۰.۷ تا ۰.۸ است و فاصله زیادی با ۲.۵ نفر وجود دارد. درنتیجه پرستار با این همه بیمار مواجه است و رسیدگیها در برخی موارد ممکن است رضایتبخش نباشد.

واحدی با اشاره به میزان تختهای بیمارستانی و ارائه خدمات از سوی پرستاران به بیماران گفت: بر این اساس، ۲.۵ نیروی پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی در ۲۴ ساعت باید وجود داشته باشد که ۱.۸ آن نیروهای دانشگاهی و ۰.۷ آن شامل نیروهای گروه پرستاری مثل اتاق عمل و هوشبری و کمک پرستار خواهد بود. این استاندارد ویژه ایران تعریف شد و از کف استانداردهای موجود جهانی، حتی یک نفر کمتر است و حداقل استاندارد جهانی ۳ تا ۳.۵ پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی در ۲۴ ساعت است.

سرپرستار بیمارستان کوثر افزود: علاوه بر کمبود نیروی پرستاری، مشکلات دیگری نیز در مسیر خدمت پرستاران وجود دارد که شاید اگر حلوفصل شود، بتوان امیدوار بود که انگیزههای پرستاران دوچندان شود و در نتیجه آن، مراقبتها نیز کیفیتر شود.

واحدی در پایان تأکید کرد: نیروهای پرستاری در این روزهای کرونایی که وضعیت هم بغرنجتر از ماههای قبل شده است، به شدت خسته و فرسودهاند. آنها هم نیاز به شارژ روحی دارند و شاید بهترین خدمت به پرستاران، توجه به خواستههای معقول آنها برای بالا بردن انگیزه خدمت باشد.