نرگس قدیری:
نشر مکتب سلیمانی حرکتی مردمی است
مدیر بخش بانوان حزب مؤتلفه اسلامی گفت: حرکت‌هایی که در راستای نشر فکر و مکتب سلیمانی انجام می‌شوند بیشتر مردمی و خودجوش است و با عشق و علاقه مردم پیش می‌رود و خیلی در قالب دولت نمی‌گنجد، چون از ابتدا هم دولت خیلی با جبهه مقاومت همراه نبود.
کد خبر: ۳۲۴۹۱
تاريخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۵
نرگس قدیری، مدیر بخش بانوان حزب مؤتلفه اسلامی، در خصوص اقدام تحسینبرانگیز زینب سلیمانی، دختر شهید قاسم سلیمانی در نپذیرفتن بودجه دولتی برای بنیاد حاج قاسم سلیمانی و بودجه مراکز فرهنگی و تأثیرگذاری آنها به خبرنگار نما گفت: واکنش دختر شهید سلیمانی بسیار مثبت بود، چون به نظر میرسید این حرکت از طرف دولت نمایشی است و بیشتر اهداف سیاسی پشت آن است، تا اهداف فرهنگی، زیرا ما اهتمام خاصی از طرف دولت، بهخصوص در حوزه دیپلماسی نسبت به ترور سردار سلیمانی و توابع آن و همه اموری که به آن ترور مربوط میشد،ندیدیم.

وی افزود: اینکه به صورت تبلیغاتی مبلغی به بنیاد حاج قاسم سلیمانی در ردیف بودجه اختصاص داده شود، حرکتی حقیقی نیست و بیشتر نمایشی است.

مدیر بخش بانوان حزب تصریح کرد: خانواده شهید سلیمانی با دقت نظر و تیزبینی اهداف پشت این اقدام را تشخیص دادند و اعلام کردند این بودجه را نمیپذیرند.

وی مطرح کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی جایگاه والا و بزرگی نه تنها در کشور ما، بلکه در کل جهان، خصوصاً در قلوب مسلمین دارد و با این بودجهها و مبالغ اندک نمیشود آن را پوشش داد.

قدیری تصریح کرد: حرکتهایی که در راستای نشر فکر و مکتب سلیمانی انجام میشوند بیشتر مردمی و خودجوش است و با عشق و علاقه مردم پیش میرود و خیلی در قالب دولت نمیگنجد، چون از ابتدا هم دولت خیلی با جبهه مقاومت همراه نبود.

وی ضمن تشکر و تأیید واکنش خانواده شهید سلیمانی در نپذیرفتن بودجه دولتی خاطرنشان کرد: این اقدام حرکتی هوشمندانه و مثبت بود و نشان میدهد این خانواده از اخلاص و ذکاوت حاج قاسم سلیمانی بهره بردهاند و نخواستند این بنیاد حالت دولتی پیدا کند و از جنبه مردمی آن خارج شود.

مدیر بخش بانوان حزب مؤتلفه اسلامی پیرامون بودجه مراکز و نهادهای فرهنگی اظهار کرد: بودجه اینگونه مراکز کافی نیست. با دقت نظر و برآورد صحیحتر از هزینهها و تخصیص بودجه مناسب میتوان در بحثهای فرهنگی بهتر کار کرد و خلاءهای فرهنگی را که در جامعه شاهد آن هستیم، پر کرد.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه شبیخون فرهنگی به شکل مدرنتر و عمیقتری در جامعه نفوذ میکند، نیاز است ساماندهی بهتری در بحثهای فرهنگی شود که بخشی از آن به بودجه برمیگردد.