احمد کریمی اصفهانی:
آیت‌الله یزدی مصداق بنیان مرصوص بود/ همواره به ما وحدت و حضور در صحنه را توصیه می‌کرد
عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسلامی گفت: آیت‌الله یزدی از كسانی بود كه قبل از انقلاب اسلامی و پس از آن هیچ‌گاه نسبت به انقلاب اسلامی تغییر موضع نداد و استوار و مقاوم پای كار انقلاب ایستاد. می‌توانیم بگوییم آن مرحوم مصداق عبارت قرآنی بنیان مرصوص بود.
کد خبر: ۳۲۴۸۵
تاريخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۱
احمد کریمی اصفهانی، عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسلامی، به مناسبت درگذشت مرحوم آیتالله محمد یزدی به خبرنگار نما گفت: ایشان یکی از افرادی بود که همیشه در صحنه حضور داشت و در تمامی اتفاقات بهروز بود.

وی اظهار کرد: به اتفاق مرحوم عسگراولادی و عزیزان دیگر با مرحوم آیتالله یزدی ـ که در مقاطع مختلف سمتهای مختلفی داشت ـ در باره مسائل گوناگون، بهخصوص انتخابات جلسات زیادی داشتیم. شاید بتوانم بگویم تقریباً بهطور مستمر با ایشان ارتباط و جلساتی داشتیم.

همواره به ما وحدت و حضور در صحنه را توصیه میکرد

این عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به اینکه مرحوم آیتالله یزدی همواره به ما وحدت و حضور در صحنه را توصیه میکرد، تصریح کرد: در هیچ مقطعی ایشان را غیر از حالت فعال بودن، تبعیت از ولایت و دغدغه نظام و انقلاب داشتن ندیدم.

وی خاطرنشان کرد: او از کسانی بود که قبل از انقلاب اسلامی و پس از آن هیچگاه نسبت به انقلاب اسلامی تغییر موضع نداد و استوار و مقاوم پای کار انقلاب ایستاد. میتوانیم بگوییم آن مرحوم مصداق عبارت قرآنی بنیان مرصوص بود.

کریمی اصفهانی به جلساتی که با مرحوم آیتالله یزدی داشت اشاره کرد و گفت: ما در این جلسات برای ارائه گزارش و بیان مسائل مختلف خدمتشان میرسیدیم. ایشان توصیههای متعددی میکرد و سعی میکردیم از ایشان به عنوان کارشناس انقلابی و واقعاً تابع ولایت حرفشنوی داشته باشیم.

فردی کاملاً خداترس و متدین بود

وی با تأکید به اینکه آیتالله یزدی در مسیر انقلاب اسلامی و تحقق اهداف انقلاب استوار ، پای کار و مقاوم بود گفت: ما مصداق کامل تبعیت از ولایت را در ایشان مشاهده میکردیم.

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی از ویژگیهای مرحوم به جدی بودن و داشتن دغدغه نسبت به نظام و ولایت اشاره و خاطرنشان کرد: به نظر من ایشان فردی کاملاً خداترس و متدین بود. ویژگی خداترسی از او انسانی ساخته بود که در مقاطع و شرایط مختلف مواضع درست و خوبی بگیرد.