ابوالفضل توکلی‌بینا:
آیت‌الله یزدی نسبت به ولایت ارادت و خلوص کم‌نظیری داشت
این عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسلامی گفت: آن مرحوم کاری بدون نظر مقام معظم رهبری انجام نمی‌داد و نسبت به ولایت ارادت و خلوص کم‌نظیری داشت.
کد خبر: ۳۲۴۸۰
تاريخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۸
ابوالفضل توکلیبینا، عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسلامی، پیرامون مرحوم آیتالله محمد یزدی به خبرنگار روزنامه الکترونیکی شما گفت: ایشان حق بزرگی به گردن انقلاب اسلامی دارد. قبل از پیروزی انقلاب جلسات متعددی داشت. من هم از شاگردان ایشان در آن جلسات بودم. آن مرحوم جوانان تحصیلکرده و مستعد را جذب میکرد و آنها را در راستای نهضت امام(ره) آموزش میداد و تربیت میکرد و عناصر ذیقیمتی را تحویل جامعه میداد. در این راه تلاش زیادی میکرد.

وی اضافه کرد: در میان مراجع شخصیتی نظیر ایشان کم داریم که اینچنین اثرگذار باشند و در جهت تربیت نیروها برای انقلاب اسلامی فعالیت کنند.

این عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: ایشان به عنوان رئیس قوه قضائیه مسئولیت سنگینی به عهده داشت و شاید تنها کسی بود که جرأت کرد کرباسچی را محاکمه کند.

وی با اشاره به اینکه مرحوم آیتالله یزدی شخصیت فوقالعاده و اثرگذاری در کشور بود، خاطرنشان کرد: امام(ره) و مقام معظم رهبری عنایت خاصی به ایشان داشتند.

ماجرای نپذیرفتن ثروت زیاد

توکلیبینا مطرح کرد: قبل از انقلاب مرحوم آیتالله یزدی به یکی از شهرهای کشور برای منبر رفت و یکی از ثروتمندان آنجا به او پیشنهاد کرد من نصف ثروتم را به شما میدهم که اینجا بمانید و خیلی به ایشان اصرار کرد. ایشان هم نمیپذیرفت. آن فرد گفت فردای قیامت گله میکنم که خواستم روحانی اینجا باشد و شما قبول نکردید. مرحوم یزدی گفت با استادم آیتالله خمینی مشورت میکنم اگر موافقت کرد میمانم که امام(ره) قبول نکردند و حضورشان را در تهران لازمتر دانستند.

وی اشاره کرد: آن مرحوم از نظر ولایتمداری کمنظیر بود. ایشان هم دوران امام(ره) را درک کرده و شاگرد ایشان بود و هم در خدمت رهبر عزیزمان آیتاللهالعظمی خامنهای بود.

این عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسلامی افزود: آن مرحوم کاری بدون نظر مقام معظم رهبری انجام نمیداد و نسبت به ولایت ارادت و خلوص کمنظیری داشت.