محمدحسین شفیعی ها:
برجام کشور را در بن بست قرار داد
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: تمام امتیازات برجام که برعهده ایران بود به طور کامل انجام شد و طرف مقابل یعنی امریکا و اروپا هیچکدام از توافقات را انجام ندادند و محصولش امروز این شده که خودشان هم به این نتیجه رسیدند که برجام هیچ نتیجه‌ای برای آن‌ها نداشته است
کد خبر: ۳۲۳۵۸
تاريخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۶
محمدحسین شفیعی ها عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی صبح قزوین؛ با اشاره به دستا وردهای برجام گفت: در حوزه اقتصادی، دولت تمام سرنوشت کشور را متصل به پروژه برجام کرد و آقای روحانی با همین امید آمده بود که سازشی را با قدرتهای مستکبر دنیا انجام دهد و تلقی رئیس جمهور این بود که میتواند با رایزنی نگاه امریکاییها را به خود جلب کند و چهار سال ملت گرفتار مصوبه برجام بودند.

دبیر حزب موتلفه استان قزوین گفت: دیدیم که برجام امضاء و دربست توسط دولت آقای روحانی پذیرفته شد و چشم را بر هشدارهایی که رهبری داده بودند، بستند و بدون چون و چرا آنچه که امریکاییها در اختیارشان قرار داده بودند را امضاء کردند در حالی که نه تنها هیچ نتیجه مثبتی نگرفتیم بلکه کشور را کاملا در بنبست قرار داد.

شفیعی تصریح کرد: تمام امتیازات برجام که برعهده ایران بود به طور کامل انجام شد و طرف مقابل یعنی امریکا و اروپا هیچکدام از توافقات را انجام ندادند و محصولش امروز این شده که خودشان هم به این نتیجه رسیدند که برجام هیچ نتیجهای برای آنها نداشته است در حالی که آقای روحانی نمیخواهد هیچگاه دست از شعارهایش بکشد و همیشه مدعی است که برجام برای کشور نفع داشته است.