محمدکاظم انبارلویی:
برجام، جریان اصلاحات را در اذهان عمومی رسوا کرد
انبارلویی با بیان اینکه اصلاحات همواره بر طبل اعتماد به غرب می‌کوبد، تصریح کرد: سرگذشت برجام نشان داد که غرب این جریان سیاسی را تنها گذاشته و در اذهان عمومی رسوا کرده است؛ آقایان از همان ابتدای دولت می‌گفتند که باید با غرب مذاکره کرد و در توافق هسته‌ای برجام، ایران کمترین امتیاز را گرفت.
کد خبر: ۳۱۷۶۱
تاريخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۶
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: حمایت اطلاح طلبان از دولت روحانی، ضربات جبرانناپذیری به سرمایه اجتماعی اصلاحات وارد کرد. دولت نتوانست به وعدههای اقتصادی خود عمل کند .

محمدکاظم انبارلویی معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار احزاب خبرگزاری دانشجو، با بیان اینکه اصلاحات پایگاه اجتماعی خود را از دست داده و به پرتوپلاگویی دچار شده است، اظهار داشت: اصلاحطلبان گفتند که در انتخابات مجلس یازدهم شرکت نمیکنند اما بعد از مدتی کاندیدای خود را معرفی کردند.

مردم اعتماد خود را به اصلاحات از دست دادهاند

وی ادامه داد: مردم اعتماد خود را به اصلاحات از دست دادهاند و مشکلات اقتصادی موجود هم عاملی شد تا اصلاحطلبان نتوانند راهی مجلس شوند.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره بر اینکه این جریان سیاسی دچار بحران مشروعیت رهبری در ساختار خود است، گفت: چند دستگی و نبود گفتمان واحد، سازمان سیاسی این جریان را با مشکلات متعددی مواجه کرده است و بخشی از اصلاحات طرفدار نظام و انقلاب است اما برخی ضدانقلاب هستند و مأموریت تحریف انقلاب را برعهده دارند.

نتیجه حمایت از دولت روحانی

انبارلویی با تأکید بر اینکه حمایت از دولت روحانی، ضربات جبرانناپذیری به سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان وارد کرد، افزود: دولت نتوانست به وعدههای اقتصادی خود عمل کند و به مطالبات معیشتی مردم پاسخ بدهد، این ناکارآمدی اصلاحات را به حاشیه میراند.

وی با بیان اینکه اصلاحات همواره بر طبل اعتماد به غرب میکوبد، تصریح کرد: سرگذشت برجام نشان داد که غرب این جریان سیاسی را تنها گذاشته و در اذهان عمومی رسوا کرده است؛ آقایان از همان ابتدای دولت میگفتند که باید با غرب مذاکره کرد و در توافق هستهای برجام، ایران کمترین امتیاز را گرفت.

معاون سیاسی حزب موتلفه در پاسخ به اینکه «آیا رییس دولت اصلاحات گزینه اصلاحات برای انتخابات ۱۴۰۰ است؟»، عنوان کرد: رییس دولت اصلاحات و امثال آن ، دو دوره سکاندار ریاستجمهور این کشور را بر عهده داشتند و کارنامه عملکردشان کاملاً مشخص است؛ رییس دولت اصلاحات در فتنه ۸۸ نقش داشت و اعتقاد و التزام عملی بهنظام در وی دیده نمیشود.

اصلاحات در انتخابات نمیتواند به پیرمردهای خود متکی باشد

وی با اشاره بر اینکه اصلاحات برای حضور در انتخابات نمیتواند به پیرمردهای خود متکی باشد، گفت: فردی باید رئیسجمهور شود که در صحت و سلامت عقل و چالاک باشد تا بتواند به خوبی به مردم رسیدگی کند.

این فعال سیاسی اصولگرا بیان داشت: اگر اصلاحات نتواند نوآوری در ساختار خود داشته باشد، در انتخابات ۱۴۰۰ موفقیتی نخواهد داشت؛ باید عقلای این جریان دورهم جمع شوند و یک ارزیابی از عملکرد خود داشته باشند.