قانون بی‌ضمانت
قانون حجاب و عفاف بر اساس بافت مذهبی و فرهنگی کشورمان طراحی شده است اما متأسفانه این قوانین از سوی مجریان و متولیان فرهنگی و قضایی نادیده گرفته می‌شود و در عوض کوتاهی های فرهنگی ما معاندین نظام برای مقابله با حاکمیت اسلامی این اصل را هدف قرار داده و مردم و زنان را مقابل آن می‌گذارند.
کد خبر: ۳۱۵۶۹
تاريخ: ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۶
رضوانه باهری

روزهای پیش از قانون

روزهای پایان اسفند 57 و یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و درست در زمانی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده بود، امام خمینی نسبت به وضعیت حضور زنان در ادرات دولتی انتقاد کرد این انتقادات و تذکرات مداوم در نهایت کارمندان ادارات دولتی را موظف به رعایت حجاب کرد و به مرور این قانون نانوشته عمومیت یافت و این گام نخست پیش از تصویب قانون حجاب در کشور بود.

قانونی به اسم تعزیرات

تا سال 63 هنوز هیچ قانونی درباره حجاب و عفاف به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید اولین قانون درباره پوشش زنان در این سال طی ماده 102 قانون تعزیرات مصوب شد و بر اساس آن همه زنان ایرانی که در تمامیت ارضی به نام ایران مکلف به رعایت حجاب و عفاف شدند، این قانون براساس مطالبه عمومی مردم به مجلس رفت و به تصویب رسید.

گام سوم؛ فکری به حال فروشندگان مختلف حجاب

درست سه سال بعد از تصویب قانون حجاب در سال 1365 در مصوبه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند نکات جدیدی به چشم می‌خورد در ماده 4 این قانون ذکر شده است که کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد و یا هتک حرمت عمومی است توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده 2 محکوم می‌شوند. و ماده دو مجازات‌های تعزیری را شامل تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش، تهدید و... بر می‌شمرد تبصره سخت‌گیرانه‌ای نیز در این قانون مبنی بر فصل خدمت وجود دارد.

گام چهارم، قانون مجازات اسلامی

ماده 63 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 مهمترین قانونی است که بی‌حجابی را جرم می‌انگارد این قانون ضمانت اجرایی محکم و استواری دارد و در ماده 102 و 22 شرح آن به طور کامل آمده است.

گام آخر؛ قانون بی‌قانون

بی‌حجابی و نقض پوشش جرم تلقی می‌شودی‌حجابی و نقض پوشش جرم تلقی می‌شود اما متأسفانه در کشور ما با سهل‌انگاری هرچه تمام از کنار آن می‌گذرند قانون گریزی در هرنقطه از دنیا بد و مذموم است. قانون حجاب و عفاف بر اساس بافت مذهبی و فرهنگی کشورمان طراحی شده است اما متأسفانه این قوانین از سوی مجریان و متولیان فرهنگی و قضایی نادیده گرفته می‌شود و در عوض کوتاهی های فرهنگی ما معاندین نظام برای مقابله با حاکمیت اسلامی این اصل را هدف قرار داده و مردم و زنان را مقابل آن می‌گذارند.