بهترین دینداران مهربانترین با همسران هستند
امام رضا (ع) به نقل از پیامبر رحمت فرمودند:. «بهترین مردم در دین باورى، خوش اخلاق‏ ترین و مهربان‏ترین آنان نسبت به همسر خویش است و من مهربان ‏ترین شما نسبت به همسرم هستم.»
کد خبر: ۳۱۵۲۹
تاريخ: ۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۰

امام رضا (ع) به نقل از پیامبر رحمت فرمودند:. «بهترین مردم در دین باورى، خوش اخلاق‏ ترین و مهربان‏ترین آنان نسبت به همسر خویش است و من مهربان ‏ترین شما نسبت به همسرم هستم.» (۱)

حقیقتا دین اسلام دینی است که باید از نو شناخت. اینکه برخی گمان میکنند حقوق زنان در دین تضییع شده به دلیل نشناختن و نفهمیدن دستورات اهل بیت است. آنهایی که قرآن را حاوی خشونت میدانند به یقین تابهحال حتی یکبار هم بر آیات قرآن تامل نکرده اند. برای مثال از سی مرتبه ای که واژه معروف (نیکی) در قرآن آمده حدود نیمی از آن درباره رفتار با زنان است!

حتی پاداش هایی که برای حسن خلق با همسران تعیین شده در نوع خود جالب و بی نظیر است. برای مثال امام صادق (ع) فرمودند این عمل بر عمر انسان می افزاید. (۲)

البته که این روایات نافی حقوق مردان نیست و زنان نیز بایستی مواردی را رعایت کنند لکن وظیفه مردان در دین بیشتر تعیین شده است و باید آسایش او را بیشتر تأمین نماید. زن نیز وظیفه دارد به مرد خدمت کند، و توان و نشاط او را در رویارویى با مسائل زندگى در نظر داشته باشد و از خواسته‏ هایى که برآوردن آن‏ها دشوار است بپرهیزد.

پی نوشت:

۱- عیون اخبارالرضاع ۲/۳۸

۲- بحارالأنوار ۱۰۳/۲۲۵