گام دوم و ضرورت تحول در جامعه بانوان
بانوان که نیمی از پیکره ی جامعه را تشکیل می دهند و نقش به سزایی در تربیت و ارتقاء خانواده و جامعه دارند،در جهان و در ایران نیازمند تحول در امور خود هستند.
کد خبر: ۳۱۴۹۷
تاريخ: ۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۷

زهرا روزبه- رهنمودهای مقام معظم رهبری در 14 خرداد 99 در زمینه ی ایجاد تحول و یاد آوری لزوم تحول ،فرهیختگان و نخبه های علمی و سیاسی را برآن داشت که برای ایجاد تحول در بخش های مختلف جامعه اقدام به ارائه ی طرح ها و برنامه هایی کنند.لازم است این تحول بر پایه ی بیانیه ی گام دوم شکل گیرد و دربرگیرنده ی همه ی ابعاد جامعه باشد.

بانوان که نیمی از پیکره ی جامعه را تشکیل می دهند و نقش به سزایی در تربیت و ارتقاء خانواده و جامعه دارند،در جهان و در ایران نیازمند تحول در امور خود هستند.

این تحول بر اساس تمدن غرب و یا در تمدن هایی همچون تمدنهای باستانی چین و هند و تمدن های دوران شاهنشاهی میسر نمی شود . زیرا تمدن غرب با روح انسانی و معنویت ارتباطی ندارد و فقط در مادیات است . از طرفی تمدن لیبرال و دموکراسی غرب به بحران رسیده است .آنچه می تواند پایه این تحول باشد تمدن نوین اسلامی است .در این تمدن نوین اسلامی بانوان جایگاه مهم و تاثیرگذاری دارند .

با حضور بانوان فعال و فرهیخته وانقلابی در نهاد های مختلف (مجلس ،قوه قضاییه و نهاد های مربوط به امور بانوان)تحولاتی در حوزه بانوان صورت گرفته است . با توجه به عنایت مقام معظم رهبری به بانوان در بیانیه ی گام دوم لازم است تحولاتی بیش از پیش صورت گیرد .

می توان بازبینی مجددی در حوزه های ذیل برای ایجاد تحول داشته باشیم :

۱- تحول در نگرش نسبت به زن

۲- تحول در امر حقوق بانوان

۳- تحول در نگرش نسبت به روابط زن و مرد

۴- تحول در همکاری مرد و زن در جای جای جامعه از نظر امور حکومتی ،خانواده ،بستر های مردمی ،شغل و تربیت فرزندان

۵- نگرش در رابطه با خانواده ،نگرش نسبت به تغذیه و تفریح و سایر امورات جامعه انسانی با نگاه ویژه به بانوان

با توجه به پیشرفت های علمی و تکنولوژی جهان و تمدن ،تحول در جامعه ی بانوان ضروری است و در این مورد وظیفه ی هر زن به صورت فردی این است که نسبت به اعتلای معنوی و وجودی و فرهنگی و سیاسی خود در کانون خانواده بپردازد و با تربیت نسل ها این تحول را در جامعه گسترش دهد.