محمد کرمی‌راد:
قطعنامه شورای حکام رسوایی برای بزک‌کنندگان غرب است
کرمی راد با تأیید اینکه این قطعنامه رسوایی برای بزک‌کنندگان غرب است، گفت: این قطعنامه دلیل روشن و مبرهنی است که نشان می‌دهد فعالیت‌های برخی از دلباختگان به غرب در واقع نوعی بزک کردن غرب به صورتی است که در ذهن و فکرشان هست. این آقایان با هر نیت سیاسی و غیر سیاسی‌شان برای ادامه حیات سیاسی‌شان جو افکار عمومی را به این سمت سوق دادند که می‌شود راه برون‌رفت را با ارتباط با کشورهای اروپایی دنبال کرد.
کد خبر: ۳۱۴۸۰
تاريخ: ۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۷

محمد کرمیراد، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ما پیرامون قطعنامه تروئیکای اروپا علیه ایران و تأیید آن توسط شورای حکام و واکنش مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران قانوناً (NPT) را امضا کرده است، مجلس یازدهم میتواند پیششرطی را برای این موضوع به صورت تعجیلی و دو فوریتی مطرح کند و خروج از (NPT) را در دستور کار قرار دهد تا با اقدامی انقلابی از ظرفیتی که داریم استفاده کنیم. این امر قطعاً زمینه نگرانیها و دغدغههای اروپاییها و کشورهایی را فراهم میکند که به این قطعنامه رأی مثبت دادهاند.

وی پیرامون واکنش دولت مطرح کرد: بهطور کلی سیاست جمهوری اسلامی باید این باشد که اجازه ندهد ترامپ و اروپا در چهارچوب مقررات آژانس بیش از این بداخلاقی کنند و فشارهای سیاسی و مسئلهدار را بر جمهوری اسلامی ایران وارد کنند. بنابراین جمهوری اسلامی باید به سمت غنیسازی که مورد نیاز کشور است پیش برود و آن را به 20 درصدی ارتقاء بدهد که طبق عرف بینالملل برای رادیودرمانی حدود 1 میلیون بیمار نیاز داریم.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه آژانس و کشورهای جنبش نم (عدم تعهد) بر صحت فعالیتهای هستهای کشور مهر تأیید گذاشتهاند و جمهوری اسلامی ایران هیچگاه نسبت به تعهداتش تعدی نکرده است. خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران باید محکم روی این موضع بایستد تا حق نسبیمان را از منظر اروپا و آمریکا به دست بیاوریم.

وی افزود: قطع یقین اگر کرنش یا عقبنشینی یا تواضعی صورت بگیرد آنها گستاختر و جریتر میشوند و بعد از این راههای دیگری را از طریق روابط بینالملل و سازمان ملل بر محکومیت جمهوری اسلامی ایران پیدا میکنند و بیشتر فشار میآورند.

کرمیراد در خصوص پیام این قطعنامه گفت: متأسفانه روحانی و ظریف به سه دولت اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه دل خوش کرده بودند تا بتوانند با اینها مسئله برجام را حل کنند. این قطعنامه نشان داد این سه کشور سرسپردگان به آمریکا هستند و در کلیت راهبرد غرب نسبت به جمهوری اسلامی ایران هیچ تغییری ایجاد نشده است و پیشبینیهای مقام معظم رهبری در این باره دقیق بودند. لازم به ذکر است متأسفانه دولت و مجلس قبلی نتوانستند تضامین لازم را در برجام از طرف مقابل بگیرند.

وی با تأیید اینکه این قطعنامه رسوایی برای بزککنندگان غرب است، گفت: این قطعنامه دلیل روشن و مبرهنی است که نشان میدهد فعالیتهای برخی از دلباختگان به غرب در واقع نوعی بزک کردن غرب به صورتی است که در ذهن و فکرشان هست. این آقایان با هر نیت سیاسی و غیر سیاسیشان برای ادامه حیات سیاسیشان جو افکار عمومی را به این سمت سوق دادند که میشود راه برونرفت را با ارتباط با کشورهای اروپایی دنبال کرد.

کرمیراد در پایان تصریح کرد: اقدام این سه کشور اروپایی و 25 کشوری که به قطعنامه رأی مثبت دادند نشان میدهد که باید تجدید نظری در روش و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال اروپا و آمریکا داشته باشیم.