روایت سیدتقی خاموشی از چگونگی گرفتن مجوز از آیت‌الله میلانی:
اگر کسی بتواند این کار را بکند جزو واجبات است
خدمت حضرت آیت‌الله میلانی رفتیم. فقط ما و ایشان بودیم. یادم هست ایشان تشریف بردند کنار حوض. جای خنکی بود. آنجا نشستیم و با هم صحبت کردیم. همین‌طور صحبت‌ها را کردیم تا اینکه گفتیم اگر گروهی یا شخصی پیدا شود که بتواند منصور یا شاه را اعدام کند، شما اجازه می‌فرمایید؟ ایشان در مرحله اول از جواب صریح ابا کردند. بعد من عرض کردم ما از شما فتوا نمی‌خواهیم. لطفاً اگر می‌شود صریحاً بفرمایید که اگر ما برویم و این کار را انجام دهیم اولاً آیا نزد خدا مأجور هستیم و ثانیاً مسئولیتی بر گردن ما نیست که آن دنیا بخواهیم جواب دهیم؟ ایشان فرمودند اگر این کار بشود در مورد شخص منصور خیلی به‌جا و به‌مورد است و از نظر شرعی بسیار شایسته است. اگر کسی بتواند این کار را بکند جزو واجبات است و باید بکند و به اطراف خسارتی کم بخورد.
کد خبر: ۳۱۴۵۴
تاريخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۲

تقی سیدخاموشی:خدمت اکثر مراجع که می‌رسیدیم از جواب قاطع ابا می‌کردند و به‌طور ضمنی می‌گفتند این کار ممدوح است، منتهی با این کیفیت که بخواهید رأس یعنی شاه را بزنید شرایط مهیا نیست و هرج و مرج می‌شود. ما نیاز به مجوز قطعی داشتیم. آن زمان حضرت آیت‌الله میلانی اولین شخصیت صاحب‌نام و ذی‌نفوذ روحانیت داخل ایران بودند که شاه ناگزیر به ایشان خیلی اهتمام داشت. ما هم به رفقا عرض کردیم ما حاضریم راجع به مسئله فتوا خدمت ایشان برویم. مدرسی یکی از افراد کادر نظامی بود که بعداً به چه صورتی در آمد بماند. گفتم شما ایشان یا یک نفر دیگر را همراه من بفرستید که خدمت حضرت آیت‌الله میلانی برویم و آنجا از ایشان سئوال کنیم و سئوال را همان جا جواب بگیریم و بیاییم.

* گرفتن جواب قاطع

خدمت حضرت آیت‌الله میلانی رفتیم. فقط ما و ایشان بودیم. یادم هست ایشان تشریف بردند کنار حوض. جای خنکی بود. آنجا نشستیم و با هم صحبت کردیم. همین‌طور صحبت‌ها را کردیم تا اینکه گفتیم اگر گروهی یا شخصی پیدا شود که بتواند منصور یا شاه را اعدام کند، شما اجازه می‌فرمایید؟ ایشان در مرحله اول از جواب صریح ابا کردند. بعد من عرض کردم ما از شما فتوا نمی‌خواهیم. لطفاً اگر می‌شود صریحاً بفرمایید که اگر ما برویم و این کار را انجام دهیم اولاً آیا نزد خدا مأجور هستیم و ثانیاً مسئولیتی بر گردن ما نیست که آن دنیا بخواهیم جواب دهیم؟ ایشان فرمودند اگر این کار بشود در مورد شخص منصور خیلی به‌جا و به‌مورد است و از نظر شرعی بسیار شایسته است. اگر کسی بتواند این کار را بکند جزو واجبات است و باید بکند و به اطراف خسارتی کم بخورد. این جمله دقیقاً لفظ ایشان است. این جواب قاطع را که گرفتیم با توجه به صحبت‌های حضرت امام حجت بر ما تمام شد. من خوشحال به آقای مدرسی گفتم خوب جوابت را گرفتی، بلند شو برویم.

برگرفته از کتاب عبد شکور