سید موسی بلادیان:
پیگیری ها برای حل مشکل بی‌آبی استان خوزستان به نتیجه رسید
حدود یک ماه، چهل روز پیش شاهد برنامه‌های اعتراضی بودیم که عده‌ای جمع شدند و برای رفع این مشکل اعتراض کردند. حتی فردی هم زخمی شد. بالاخره مسئولین وارد قضیه شدند. کار به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب هم دستور داد. بحمدالله مسئولین دولتی کار را خوب شروع کردند و الان دارند به نتیجه می‌رسند.
کد خبر: ۳۱۴۰۳
تاريخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۲

سید موسی بلادیان، دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان خوزستان در باره منطقه غیزانیه در این استان به خبرنگار ما گفت: منطقه محروم غیزانیه در 45 کیلومتری اهواز واقع شده است و روستاهای بسیار پراکندهای دارد. مشکل آب این منطقه برای مردم واقعاً دردسرآور بود، چون آب منطقه شور است نمیتوانستند چاه بزنند.

وی در باره مشکل آب این منطقه بیان کرد: حدود یک ماه، چهل روز پیش شاهد برنامههای اعتراضی بودیم که عدهای جمع شدند و برای رفع این مشکل اعتراض کردند. حتی فردی هم زخمی شد. بالاخره مسئولین وارد قضیه شدند. کار به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب هم دستور داد. بحمدالله مسئولین دولتی کار را خوب شروع کردند و الان دارند به نتیجه میرسند.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان خوزستان ابراز امیدواری کرد که خیلی زود ظرف روزهای آینده آب لولهکشی منطقه غیزانیه وصل خواهد شد و آب به همه روستاهای غیزانیه خواهد رسید و گفت: الان مردم اظهار شادمانی میکنند که کار بهخوبی پیش میرود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا لولهکشی آب شروع شده است، اظهار کرد: این کار شروع شده است و ظرف دو روز آینده آب لولهکشی این روستاها وصل میشود.

بلادیان در خصوص تأثیر اعتراضات مردم به حل مشکل آب غیزانیه مطرح کرد: همه چیز دست به دست هم دادند. نماینده ولیفقیه در استان خوزستان به آن منطقه رفت و انعکاس بسیار خوبی داشت. خبر به مقام معظم رهبری رسید و ایشان هم دستور دادند. اعتباراتی هم برای این امر در نظر گرفته شد.

وی پیرامون حل مشکل آب روستای باغ ملک استان خوزستان اشاره کرد: مسئولین امر در آنجا هم پیگیر رفع مشکل هستند و حتی اعتبارات خاصی برای آن در نظرگرفتهاند.

بلادیان افزود: با اطلاعی که دارم مسئولین پیگیرند مشکل بیآبی مناطق دیگر استان خوزستان را برطرف کنند.