میرسلیم با سنجش شاخص ها
جناب مهندس مصطفی میرسلیم معتمد شاخص مردم تهران، ازجمله نامزدهای مدیریت مجلس می باشد که دیدگاه وگپ وگفتی برادرانه را بر مبنای اتحاد و همدلی و نگرش جامع کارشناسانه با سایر نامزدها برای اداره مجلس مطلوب نظام ارائه نموده ‌است.
کد خبر: ۳۱۳۴۵
تاريخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۵

نصر عزیزی- شرایطی که درکشور ایجاد گردید، مجلس یازدهم را با سطحی از انتظارات متفاوت به وجود آورد. جلوه این مطالبات برحق، شاخصها ومعیارهایی هستند که بیشترین تطابق را با گفتمان انقلاب اسلامی و الزامات تحقق مقدمات مجلس گام دوم خواهند داشت. آرایش درونی مدیریت مجلس نیز بخشی از این نوع الزامات و انتظارات خواهد بود که رقابتی رفاقتی و برادرانه را در جریان قاطبه اصولگرایان مجلس ایجاب می نماید. این رقابت کارشناسانه و متعهدانه هیچ گونه مجال و فرصتی به سوءاستفاده جریان فتنه رسانه ای و بدخواهان نخواهد داد.

جناب مهندس مصطفی میرسلیم معتمد شاخص مردم تهران، ازجمله نامزدهای مدیریت مجلس می باشد که دیدگاه وگپ وگفتی برادرانه را بر مبنای اتحاد و همدلی و نگرش جامع کارشناسانه با سایر نامزدها برای اداره مجلس مطلوب نظام ارائه نموده است.

میرسلیم از رجل سیاسی متعهد و پاکدستی است که تجربه کامل چله اول انقلاب را در خدمت انقلاب و در تبعیت از شهید مظلوم بهشتی و مقام معظم رهبری درسطوح عالی نظام دارد. میرسلیم اصولگرای سیاستمداری است که سیاست را درحاشیه سازی و غوغاسالاری ندیده و در عرصه های مختلف خدمتگزاری، به مصادیق آن همت گماشت. ایشان خدمتگزاری بود که اگر جریان نفاق آن روزها غوغا سالاری نمی کردند، سکان نخست وزیری را در همراهی با ریاست جمهوری مقام معظم رهبری به عهده گرفته و از انعقاد و توسعه فتنه ای که قریب سه دهه بعد کشور را دچار چالشهای مضاعف با استکبار جهانی نموده، پیشگیری نماید. در حزب جمهوری اسلامی که میر سلیم هم یکی از معاونتهای شهید بهشتی را به عهده داشت، قبل از شهید رجایی روی نخست وزیری ایشان نظر بود. ریاست شهربانی کشور در اوج ناامنی ها و بحرانهای امنیتی اول انقلاب، ریاست بنیاد امور جنگ زده گان با قریب 5میلیون آواره جنگی، معاونت سیاسی وزارت کشور، در بحرانهای گروهکهای شرق و غرب وسازماندهی گسترده منافقین و برگزاری اولین انتخابات و پایه گذاری نهاد ریاست جمهوری دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری ومشاوری عالی ایشان، علمی ترین کرسی عالی دانشگاه و اقدام موثر طراحی و تولید موتور ملی ایران و سکانداری فرهنگی ترین وزارتخانه وحضور تعیین کننده و موثر وکارآمد درمجمع تشخیص مصلحت نظام و... ازجمله مسئولیتهای میرسلیم درچله اول انقلاب بوده که بدون تبلیغ و ادعا از ایشان شخصیتی سیاسی، علمی، فرهنگی، قرآنی، تحقیقاتی واجتماعی ساخته است و هیچگاه از مواهب و موقعیت های نظام برای خود و تبلیغ خود استفاده ننمود.

میرسلیم بدون حاشیه قریب دو دهه با حضور شخصیتی چون مرحوم عسگراولادی، ریاست شورای مرکزی سیاسی ترین و با سابقه ترین و فعال ترین و جامع ترین حزب سیاسی ایران یعنی موتلفه اسلامی را به عهده داشته است.

وی از روی پاکدستی به شدت روی فساد ومعامله گری و بده و بستان حساس بوده و معتقد است که با مردم باید شفاف و یک رو بوده و نگران توقعات و انتظارات و وعدهها وکارآمدی مجلس و عواملی هست که به اعتماد و امیدواری مردم خدشه وارد میکند.

وی از نظر توانایی جسمی، فردی ورزشکار، کوهنورد، چابک، و با آمادگی های بالای روحی و بدنی درامور روزمره و فعالیتها مانند یک جوان همواره پیشرو و پیشقدم می باشد و سلامتی جسم و تلاش مضاعف از امتیازات ایشان است.

میرسلیم معتقد است شخصیت و جایگاه و ارزش نماینده باید حفظ شود و در دستاندازیهای سیاسی دستخوش برخی هنجار شکنیهای سیاسی نگردد. این رویکرد، شان و جایگاه و اعتبار و استقلال و در راس امور بودن مجلس را حفظ می کند و این همان مجلسی است که میتواند عصاره فضایل ملت باشد و مدرس ها در آن حضور و بروز داشته و پرورش یابند.

اگرچه اوصاف مذکور بخش کوچکی از معرفی شخصیت میرسلیم درسنجش با شاخصها و معیارها است، حداقل وجیزه ای برای نگاه تکلیفی و اولویتی ایشان در رقابتی مخلصانه و برادرانه با سایر برادران هم قطار خویش برای مدیریت مجلس می باشد. این معرفت در بستر تشکیلاتی دینی، انقلابی، ولایی، هوشیار ، بیدار ، شهید پرور ، ماندگار ، ثابت قدم ، فعال و حساس نسبت به رویدادها چون موتلفه اسلامی شکل گرفته است.