اثر همنشینی میرسلیم و رهبری بر آرمانهای مجلس
مهندس میرسلیم شخصیتی است كه از ابتدای انقلاب اسلامی جزو پیشنهادهای مقام معظم رهبری برای مسئولیت‌های سنگین و حساس در كشور بوده است
کد خبر: ۳۱۳۴۲
تاريخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۶

حمیدرضا ترقی- رئیس مجلس در قانون اساسی تجلی اقتدار، صلابت و ایستادگی مردم و زمینهساز اعمال حق حاکمیت ملت است. بنابراین رابطه بین رئیس مجلس مردمی با رهبری باید مثل رابطه بین ملت و رهبر یا مأموم و امام باشد. همانطور که مردم گوش به فرمان مقام معظم رهبری در صحنههای مختلف حضور دارند رابطه بین نماینده نمایندگان ملت با رهبری نیز باید چنین شاخصه و نمادی داشته باشد. به هر میزان که مجلس و رئیس آن در نظارت، ریلگذاری و قانونگذاری برای دولت مقتدرانه عمل کند به همان میزان اعمال حق حاکمیت ملت بیشتر تحقق مییابد. لذا برای ریاست مجلس به فردی استراتژیست نیازمندیم که با نگاه کلان، برنامهمحور و درازمدت، خصوصاً با نگاه به گام دوم انقلاب اسلامی بتوانند زمینه تحقق و اجرای اهداف و سیاستهای رهبر معظم انقلاب اسلامی را در کشور از طریق قانونگذاری و ریلگذاری دولت و مجریان فراهم کند.

در اینجا باید خاطرنشان کرد که نمایندگان مجلس باید در انتخاب رئیس مجلس بهجای شخصمحوری به شاخصمحوری تکیه کنند و شاخصهایی را که میتواند مجلس را به جایگاه اصلی خودش برگرداند و در رأس امور قرار بدهد و قابل اعتماد مقام معظم رهبری باشد مد نظر قرار بدهند و فردی را در این چهارچوب انتخاب کنند. در این صورت تحول اساسی درون مجلس و اثرگذاری عمیقی بیرون از مجلس، خصوصاً در جامعه و دولت رخ خواهد داد که به نفع نظام و انقلاب خواهد بود.

مهندس میرسلیم شخصیتی است که از ابتدای انقلاب اسلامی جزو پیشنهادهای مقام معظم رهبری برای مسئولیتهای سنگین و حساس در کشور بوده است. در دوران مسئولیتش در حزب جمهوری اسلامی در کنار مقام معظم رهبری و در دوران مسئولیتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مشاور صدیق برای رهبری انقلاب تلاش کرده است و افق نگاه معظم له را در مسائل کشور همیشه مورد توجه و دقت قرار میدهد و بر اساس آن افق حرکت کوتاه مدت و دراز مدت خود را تنظیم میکند.

چون مهندس میرسلیم در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت داشته است و در شورای تشخیص مصلحت نظام نقش تنظیم سیاستها را به عهده دارد بنابراین شخصیتی کاملاً استراتژیک است که میتواند با نگاه بلند مجلس را به سمت آرمانهای تعیین شده در قانون اساسی و گام دوم انقلاب اسلامی پیش ببرد.