حسین نوش آبادی:
مجلس یازدهم با شایسته سالاری می‌ تواند پاسخگوی انتظارات مردم باشد
شایسته
کد خبر: ۳۱۲۷۸
تاريخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۶

نوش آبادی اظهار امیدواری کرد که مجلس یازدهم، بتواند با شعار شایسته سالاری و انتخاب هیات رئیسه شجاع، انقلابی و کارمد، انتظارات رهبری و مردم صبور ایران اسلامی را پاسخگو باشد.

حسین نوش آبادی با بیان اینکه «یکی از اهداف مهم سیاست خارجی، تامین منافع ملی و نهادینه کردن حاکمیت ملی در نظام بین الملل است»گفت: در مکتب سیاسی امام و رهبر معظم انقلاب، سیاست خارجی، نیمی از نظام سیاسی و دیپلماسی ابزار کارآمد اقتدار نظام سیاسی است.

نوش آبادی افزود: عرصه روابط بین الملل و حوزه دیپلماسی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و رفتار دولت ها در محیط بین المللی، بر اساس اتخاذ سیاست هایی شکل می گیرد که به بهترین وجه، منافع ملی را تامین کند.

مشاور سابق وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه نظام بین الملل، در برگیرنده کلیه اعمال و رفتار دولت هاست و دولت ها همواره، متاثر از نظام بین الملل هستند و بر آن تاثیر می گذارند، گفت: تجربه نشان داده است، منافع کشورها،در گروی دیپلماسی فعال رسمی و عمومی، تامین می شود و نمایندگان مجلس و پارلمان ها، نقش ویژه و موثری را در تکوین و تکمیل دیپلماسی بین المللی و تامین منافع ملی ایفا می کنند.

رئیس کارگروه معاهدات و سازمان های بین المللی حوزه قوانین مجلس، افزود: سیاست خارجی، یکی از مناقشه برانگیزترین، حوزه های سیاست گذاری هر کشور است؛ زیرا، وظیفه خطیر تولید امنیت را برعهده دارد و با توجه به گستره امنیت، که هم حوزه امنیت ملی و صیانت از مرزها وحفظ بقای سرزمین را دربرمی گیرد و هم امنیت اقتصادی و فرهنگی را شامل می شود.

وی افزود: بی تردید، دیپلماسی فعال عمومی، از ابزارهای اصلی و از مهمترین مسیرهای تامین منافع ملی و امنیت کشور محسوب می شود.

نوش آبادی اظهار امیدواری کرد که مجلس یازدهم، بتواند با شعار شایسته سالاری و انتخاب هیات رئیسه شجاع، انقلابی و کارآمد، انتظارات رهبری و مردم صبور ایران اسلامی را پاسخگو باشد.