ما به انفاق محتاج تریم یا نیازمندان؟
... اگر مستمندى را دیدى که توشه‌ات را تا قیامت مى‌برد و فردا که به آن نیاز دارى به تو باز مى‌گرداند، کمک او را غنیمت بشمار و زاد و توشه را بر دوش او بگذار و اگر قدرت مالى دارى بیشتر انفاق کن و همراه او بفرست، زیرا ممکن است روزى در رستاخیز در جستجوى چنین فردى باشى و او را نیابى
کد خبر: ۳۱۲۱۵
تاريخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰


قرآن کریم با وجود سفارش فراوان به رسیدگی به محرومین و دادن صدقات به شدت نسبت به آفت این عمل یعنی منت گذاشتن هشدار میدهد. علت دچار شدن به این آفت اما فهم نادرست از معنای انفاق است. ما گمان می کنیم کار مهمی انجام داده ایم و به آن مستمند کمک کرده ایم اما مولای متقیان در نامهای به امام حسن (ع) فرمودند این کمک در واقع به خودمان برمیگردد.

امیرالمؤمنین علیهالسلام در بخشی از نامه خویش به امام حسن مجتبی فرمود:

«... اگر مستمندى را دیدى که توشهات را تا قیامت مىبرد و فردا که به آن نیاز دارى به تو باز مىگرداند، کمک او را غنیمت بشمار و زاد و توشه را بر دوش او بگذار و اگر قدرت مالى دارى بیشتر انفاق کن و همراه او بفرست، زیرا ممکن است روزى در رستاخیز در جستجوى چنین فردى باشى و او را نیابى. به هنگام بى نیازى، اگر کسى از تو وام خواهد، غنیمت بشمار، تا در روز سختى و تنگدستى به تو باز گرداند.» (نامه31 نهجالبلاغه)

اگر این کلام امام را سرلوحه انفاق و همدلیهایمان قرار دهیم بی شک به جای خود برتربینی به دنبال افزودن به زاد و توشه آخرتمان می افتیم.