یحیی آل اسحاق:
اقتصاد مقاومتی بهترین مدل است
در ۴۰ سال اخیر تقریبا همه مدل‌های اقتصادی در ایران پیاده شد و در نهایت اقتصاد مقاومتی به عنوان بهترین مدل انتخاب شد. در این مدل که روش دوگانه اقتصادی دولت و ملت است، مجموعه‌ای از کار‌ها توسط دولت و مجموعه دیگر توسط مردم انجام می‌شود. در حقیقت اقتصاد آزاد یا دولتی جنبه‌های تئوریکی بیانی دارد و در دنیا هیچکدام به صورت مطلق اجرا نمی‌شوند.
کد خبر: ۳۰۲۲۱
تاريخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۱

در ۴۰ سال اخیر تقریبا همه مدل‌های اقتصادی در ایران پیاده شد و در نهایت اقتصاد مقاومتی به عنوان بهترین مدل انتخاب شد. در این مدل که روش دوگانه اقتصادی دولت و ملت است، مجموعه‌ای از کار‌ها توسط دولت و مجموعه دیگر توسط مردم انجام می‌شود. در حقیقت اقتصاد آزاد یا دولتی جنبه‌های تئوریکی بیانی دارد و در دنیا هیچکدام به صورت مطلق اجرا نمی‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری عصر مالی یحیی آل اسحاق رئیس پیشین اتاق تهران با بیان مطلب فوق گفت: تاریخ اقتصادی کشور مصادیق و نمونه‌های مختلفی از همه دیدگاه‌ها را داشته است. مثل نظام اقتصادی سوسیالیستی که ۵۰% از دنیا براساس آن اداره می‌شد یا نظام سرمایه داری که دنیای غرب براساس آن عمل می‌کند.

وی در ادامه بیان داشت: نتیجه‌ای که بعد از اجرای همه مدل‌ها به دست آمد این است که اقتصاد صد در صد دولتی جوابگو نیست، زیرا دیگر فردی مدافع نظام دولتی نیست. اما نظام اقتصادی سرمایه داری به صورت آزادی عمل و آزادی امور در مرکز اقتصاد سرمایه داری هم به شکلی است که در عمل اختیار همه چیز دست بخش خصوصی نیست. به گونه‌ای که در آمریکا، دولت در همه بحران‌های پیش آمده دخالت می‌کند.

رئیس اتاق ایران و عراق اظهار داشت: در زمان جنگ همه امور دست دولت بود، اما بعد از جنگ، اقتصاد مدیریت شده تجربه شد که عمدتا تصمیم گیری در کلان‌های اقتصاد در دست دولت بود، اما به تدریج مدل اقتصاد آزاد و مدیریت شده با ایرانیزه شدن دنبال شد که توجه به عدالت اجتماعی در اصل کار قرار گرفت.

آل اسحاق با اشاره به اینکه در حال حاضر همه دنیا از جمله ما خود را برای جنگ اقتصادی آماده می‌کنیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه در دنیا جنگ اقتصادی جای خود را به جنگ نظامی می‌دهد باید از مدل اقتصادی استفاده شود که کشور را با مشکل مواجه نکند؛ بنابراین مدلی که هم در سطح جهانی مطرح است و هم تجربه ۴۰ ساله ما جواب داده، یک تئوری اقتصادی دولت محور است که همه موارد آن در اقتصاد مقاومتی آورده شده است.

رئیس اتاق ایران و عراق عنوان کرد: در چارچوب اقتصاد مقاومتی دولت در حوزه اقتصاد ۴ وظیفه سیاست گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی دارد. یعنی اقتصاد دولتی یا خصوصی نیست. بلکه میان این دو، اقتصاد دولت و ملت است. سیاست گذاری باید در دست دولت باشد یعنی اگر حاکمیت فقط در حوزه‌های نظامی دخالت کند و بر حوزه‌های اقتصادی نظارت نداشته باشد، حاکمیت معنا پیدا نمی‌کند؛ بنابراین سیاست گذاری، تمرکز اطلاعات، نظارت و پیگیری باید در دست دولت و قسمت‌های بعدی کار در دست تشکل‌های مردمی باشد.

وی خاطر نشان ساخت: در رابطه با اجرا عناوینی را که مردم می‌توانند و علاقمند به انجام آن هستند دولت نباید مداخله کند. دولت نباید در سرمایه گذاری و خدمات که مردم می‌توانند انجام دهند حضور پیدا کند.

رئیس پیشین اتاق ایران و عراق در جمع بندی گفت: در سطح جهانی اقتصاد دولتی و نظام سرمایه داری مطلق اجرا نمی‌شود، بلکه آنچه که در سطح دنیا جواب داده مدل دولت و ملت است.