عامل مهم در پیشگیری از خسارت حوادث
نباید غافل بود که لشکر شیطان ووسواسان خناس چگونه بدنبال شایعه سازی ،شبهه افکنی وبهره برداری منافقانه ازسیل اخیر بوده اند.
کد خبر: ۲۹۵۷۷
تاريخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۲
نصر عزیزی - نعمت های خداوند باعقل ناقص بشری هرگز قابل شمارش نیستند. اگرچه پیشرفت دانش بشری تاکنون صدها هزار نوع نعمت‌ را اثبات نمود،ولی نباید موجب غرورگشته که گاهی نعمت به نقمت تبدیل گردد.

در سوره عنکبوت ایه۲خطاب به اهل ایمان، نه اهل کفر والحاد ونفاق، میفرماید؛ احسب الناس آن یترکواان یقولو امناوهم لایفتنون؟

آیا مردم گمان کردند همین که بگویند،ایمان آورده ایم، به حال خود رها می شوند و آزمایش نمی شوند؟

اگر فرض کنیم سیل های اخیر برای ملتی مومن انقلابی، شهادت طلب،ارمانگرا،متحد،شیعه ناب،پیشرو،وفادارترین به به دین خدا،وازمون داده ،بازهم امتحان و آزمون دیگری باشد، ازاین رو امام علی ع فرمودند:

بلا برای ظالم ادب است و برای مومن ازمایش، برای انبیا درجه وبرای اولیا کرامت.

باید دانست همه حیات بشر به آب وبه تبع آن به باران وابسته است.باران اساس و شاکله و ریشه و هستی اقتصاد است .تصور شود اگر به مرور بارانی نبارد ،ابهای زیر زمینی به پایان رسند ،چشمه ها خشک شوند، رودهاورودخانه ها نابود شوند ،تالابها خشک گردند،دریاچه ها در طول زمان از کره زمین حذف شوند، آب دهی چاهها وسفره های زیرزمینی آب به انتها رسند، چه اتفاقی در حیات جامعه رخ می دهد؟

علاوه براین باکاهش بارندگی،نظام طبیعت مختل می گردد.میلیونها خزنده وچرنده وپرنده و حیوانات وجانداران در معرض انقراض ونابودی قرار میگیرند.

با کاهش بارندگی، نظام منابع طبیعی به هم می ریزد.هزاران گونه گیاهی ودرختی ،منقرض می شوند.هزاران گونه دارویی و گیاهی از چرخه درمان انسانها خارج می شوند.گرد وغبار امکان زندگی راسلب میکند،تولید به صفر می رسد ،معادن کارایی خود را از دست می دهند، نظام صنعتی درموجودیت خود وابسته به آب است.اگر فرض شود در بخش های دیگری از کره زمین بارندگی کافی وجود داشته ،ولی براثر بی بارانی کشاورزی و صنعت وخدمات یک ملت نابود شود،ناگزیر از وابستگی وذلت پیشگی برای ادامه حیات هستیم.

اگر به روی دیگری از بارندگیهای سال جاری نگاه کنیم،یک بعد ناسپاسی تعلل وکوتاهی وکم کاری وبی تدبیری در منظومه آزمونها و امتحانات است که قصور و تقصیر آن به بعضی از مسئولان وکار گزاران بر می گردد.زیراما هم تجربه علمی، هم تجربه جهانی،هم تجربه تاریخی و جغرافیایی بارندگی و درنهایت تجربه سیلابهاراداریم.

درنیم قرن اخیر بارندگیهایی به مراتب بیشترو توفنده تر از بارندگی اخیر داشته ایم ولی تجربه ما میگوید؛ تخریب منابع طبیعی ورویشهای مرتعی وجنگلی ونیزارها وبوته زارها و پوشش های چندگانه،مهمترین عامل در شدت وحدت روان آبها ووقوع سیلابها بوده است .

از طرف دیگر نقش سازمانها و نهادهای مسئول و نظارتی درهر سه قوه در این تخریبها چه میزان است؟ آیا نباید وزرای مسکن و شهر سازی،راه و ترابری ،نیرو، برنامه و بودجه ،واطلاعات و نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی و حتی قضایی درچهل سال گذشته به دادگاه کشیده شوند تا آنانکه صرف نظر از خدمتگزاران صدیق ،به پستها ومقامها وحقوقهای نجومی ورانت خواری وسو استفاده ازبیت المال زمان را به هدر داده اند، به سلاخه دادگاههای عدالت سپرده شوند؟

البته شور خدمتگزاری صادقانه رابه بسیاری از مسولان گذشته و حال وبخصوص سپاه و ارتش وهمه نهادهای امداد رسان و بسیاری از مسولان دولتی را باید تبریک گفت وخدای متعال شاهد و مردم قدر دان این همه شور و عشق خدمتگزاری ی بی منت ومجاهدانه هستند.

به رییس محترم قوه قضائیه پیشنهاد میشود از باب عدالتخواهی،دستور تحقیقی را برای چهار دهه گذشته صادر فرمایند در خصوص قصور و تقصیرهای قانونگذاری، عدم اجرای قوانین، اعتبارات تخصیص یافته و هزینه شده،مسئولیت مستقیم و غیر مستقیم مسئولان مرتبط،سهل انگاری دستگاههای نظارتی،پیمانکاران خاطی و نوکیسه داران مرتبط،نوع مطالعات انجام گرفته و دهها موضوع مرتبط،ومحاکمه مقصران وخاطیان و...، مرتبط با حوزه‌های اب، ابخیزداری، جنگل ،مرتع، سد سازی، شهرسازی ،راهها،ناظرین، وغیره ،تاعبرتی برای آیندگان باشد وازباب مدعی الععموم برای پیشگیری از آینده وارد شده و حقوق ملت، احقاق شود.

در این خصوص، ضمن اعلام هم دردی باالام ومصائب ومشکلات وخسارتها و زیانهای سیل زده گان، باید پذیرفت ،نوع همکاری مردم با مسئولان وانضباط اجتماعی وتشریک مساعی وقانون پذیری ومذمت قانون گریزی ومشارکت و تعامل با دست اندر کاران ،عامل مهمی در پیشگیری ازبروزچنین حوادثی است که نگاه به آینده پیشرفت و عدالت را تقویت می کند و باید ترویج و همگانی گردد.

به هرحال ضمن اینکه مصیبت ها قابل درک هستند، توجه داشته باشیم صبر بر مصیبت، شکر بر مصیبت،ارزیابی عوامل امتحان و ازمایش الهی، برای ملتی مقاوم وسختی کشیده و مومن به مبانی اعتقادی وانقلابی،جامعه منتظررا پولادین تر می نماید.

نکته مهم اینکه هر قطره بارانی فروریزی درها وگوهرهای گرانبهایی است که مصلحت و منفعت یک امت را دربر دارد،هر چند که به هر دلیلی زیانهایی را برای جمعی بدنبال دارد و در هرحال ،یانعمت ویا بظاهر مصیبت، باید خدای را سپاس گفت.

درضمن نباید غافل بود که لشکر شیطان ووسواسان خناس چگونه بدنبال شایعه سازی ،شبهه افکنی وبهره برداری منافقانه از سیل اخیر بوده اند.