علاء ميرمحمد صادقي:
صرف درآمد نفتی براي هزينه جاري ضد برنامه ششم است
ميرمحمد صادقي گفت: صرف درآمدهاي نفتي براي هزينه جاري ضد رويه‌هاي توسعه، ضد برنامه ششم توسعه و ضداقتصاد مقاومتي است.
کد خبر: ۲۶۵۳۸
تاريخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۴
عضو هیات نظارت حزب موتلفه اسلامی گفت: دولت بايد با طرق متعدد قانوني چتر مالياتي خود را همه‌گستر کند و از سويي با جلوگيري از قاچاق کالا بتواند درآمد حاصل از عوارض گمرکي را افزايش دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمادولت بايد چتر مالياتي خود را همه‌گستر کند، علاء ميرمحمد صادقي افزود: با توجه به برنامه ششم توسعه، بودجه جاري دولت بايد متکي به درآمدهاي مالياتي باشد از سوي ديگر دولت بايد سعي کند وابستگي خود را به درآمدهاي نفتي کاهش دهد.

وي اضافه کرد: از برنامه سوم توسعه به بعد همه قوانين به کاهش وابستگي به بودجه نفت تأکيد دارد؛ اگر ما بتوانيم درآمد حاصل از نفت را در بودجه عمراني، صندوق ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي پس‌انداز يا هزينه کنيم در آن صورت مي‌توانيم بگوييم که بودجه آن سال در جهت روندهاي کلي توسعه‌اي عمل مي‌کند اما هر زمان درآمد حاصل از فروش نفت، صرف هزينه جاري و عمومي دولت شود در آن صورت است که نمي‌توانيم بگوييم که ديد کلان توسعه‌اي داريم يا در مسير توسعه متوازن گام برمي‌داريم.

ميرمحمد صادقي گفت: صرف درآمدهاي نفتي براي هزينه جاري ضد رويه‌هاي توسعه، ضد برنامه ششم توسعه و ضداقتصاد مقاومتي است. از اين رو معتقدم که لايحه بودجه نشان از حرکت دولت در مسير توسعه ندارد.

عضو هيئت رئيسه اتاق تهران گفت: در بودجه سال 97 دولت توانسته تا حدودي وابستگي به درآمد نفتي را کاهش دهد ولي اين کافي نيست و بايد به سمت قطع صد در صدي وابستگي حرکت کرد.

عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران افزود: مهم‌ترين راهکار براي دولت و براي راه‌يابي مسير توسعه‌اي کشور، عمل به دستورات مقام معظم رهبري و اقتصاد مقاومتي است. اقتصاد مقاومتي راهي مشخص براي رسيدن به هدفي مشخص است و آن هدف خودکفايي، عدم وابستگي به درآمد نفت و درنتيجه توليد و افزايش درآمدهاي مالياتي دولت است.