تسویه حساب سیاسی در ورزش به بهانه جوانگرایی!
موج حمایت جامعه ورزش از مهندس میرسلیم
جوان در کنار مدیران باتجربه کارشان نمود پیدا می‌کند. تلفیق جوان و تجربه سرمایه آینده ورزش را تضمین می‌کند. کنار گذاشتن امثال مهندس سید مصطفی میرسلیم یک نوع سرمایه‌سوزی است. هر چند خیلی خوب می‌دانیم و دوستان هم به نیکی به این امر واقف هستند که تمامی این تصمیمات و اتفاقات تلخ ناشی از یک تسویه حساب سیاسی بوده است!
کد خبر: ۲۶۱۹۵
تاريخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۹
آرش بصیرت- جوانگرایی خوب است، اما سیاسی کاری نه!

این شاید بهترین عبارتی باشد که بتوان در قبال رفتار نامناسب دوستان وزارت ورزش و جوانان با مهندس «سید مصطفی میرسلیم» رئیس فدراسیون نجات غریق به کار برد.

مردی که 28 سال برای ورزش زحمت کشید و تلاش خود را کرد تا بهترین مدیریت را در این فدراسیون داشته باشد و مشکلات این ورزش را به حداقل رساند. میرسلیم عضو فدراسیون جهانی شد که اعضای هیئت مدیره آن 2 پادشاه و 2 رئیس جمهور هستند. وی بدون ادعا کار کرد و عاشقانه تلاش نمود تا به امروز هم حرفی از برخورد زننده با خود نزد! اما کیست که نداند کنار گذاشتن این عنصر اسلم و انقلابی یک برخورد کاملاً سیاسی و برنامهریزی شده بود؟

بر کسی پوشیده نیست وقتی دوره 4 ساله مهندس سید مصطفی میرسلیم در فدراسیون نجات غریق تمام شد او 69 ساله بود. در آن مقطع بارها و بارها حبیب خمجانی دبیر فدراسیون درخواست برای تشکیل مجمع و انتخابات فدراسیون نجات غریق داد و تنها در یک ماه دوبار در تاریخهای 2/3/96 و 23/3/96 به وزارت محترم ورزش و جوانان برای برگزاری انتخابات فدراسیون نجات غریق نامه رسمی ارسال کرد، اما وزارت ورزش ترتیب اثری نداد و توجهای نکرد و در نهایت پنج ماه بعد اعلام کرد، حالا ثبت نام از نامزدها انجام نشود! این در حالی است که اگر همان موقع ودر زمان مقرر انتخابات نجات غریق برگزار میشد. مهندس میرسلیم به سن 70 سالگی نمیرسید! مهمتر آن که در حال حاضر رئیس فدراسیونی داریم که متولد سال 1319 بوده و از مرز 77 سالگی هم گذشتهاند! یک بام و دو هوا! قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟

دوستان در وزارت ورزش و جوانان در انتخابات فدراسیون نجات غریق آن قدر بهانه آوردند، معطل کردند و انتخابات را به تعویق انداختند تا سن مهندس میرسلیم از 70 سال بگذرد و بلافاصله دستور برگزاری انتخابات را دادند و به بهانه جوانگرایی و قانون(!) جلوی ثبت نام مجدد این مدیر متعهد، انقلابی و کاردان را گرفتند.

در پی این برخورد سیاسی کثیف دوستان وزارت ورزش در مصاحبهها مدام در مورد جوانگرایی حرف زدند و شعار دادند! در واقع آنها به بهانه جوانگرایی به تسویه حساب سیاسی پرداختند و مدیری کاربلد، شجاع، انقلابی و امتحان پس دادهای همچون مهندس میرسلیم را کنار گذاشتهاند! در حالی که خیلیها به خوبی از دلایل کاملاً سیاسی آنها باخبرند و به اهداف شومشان پی بردهاند! البته مهندس میرسلیم تا کنون سکوت کرده و لب به اعتراض نگشوده، در حالی که اگر این خبر به گوش فدراسیون جهانی برسد، ورزش کشورمان با خطر تعلیق روبه روخواهد شد، چون با استعلامی که از کمیته بینالمللی و فدراسیون جهانی گرفته شد، اظهار داشتندکه شرایط ثبت نام برای نامزدهای فدراسیون تا سن 80 سالگی میباشد.

حال پرسش این است: آیا باید مدیران باتجربه، شاخص و انقلابی که از مرز 70 سالگی میگذرند را کنار گذاشت؟ آیا این برخورد نامناسب در شأن مهندس میرسلیم میباشد؟ در پی این برخورد زشت جامعه ورزش ساکت نبود، مسئولین ورزش، رؤسای هیئتها و اعضای هیئت رئیسه سی استان کشور با ارسال نامهای به وزارت ورزش و جوانان حمایت خود را از مهندس میرسلیم اعلام داشتند و در ادامه حاج محمدرضا یزدانی خرم رئیس اسبق موفق فدراسیونهای والیبال و کشتی که نشان مدیریت از رئیس جمهور پیشین کشورمان دریافت کرده بود در نامهای سرگشاده به دکتر سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان خواستار رسیدگی به این برخورد ناشایست و ناعادلانه کاملاً سیاسی با شخصیتی خدوم و شاخص که 28 سال برای سربلندی ورزش کشورمان تلاش صادقانهای کرد، شده بود.

درست است که ورزش کشور نیاز به مدیران جوان دارد، اما به همان نسبت هم به تجربه و اتاق فکر احتیاج دارد. کارشناس ورزش دنیا معتقدند این نسبت تلفیق تجربه و جوانی باید سه بر یک باشد یعنی به نسبت هر مدیر جوان سه مدیر با تجربه باید در کنارش فعالیت کند. در کشورهای پیشرفته ورزش دنیا اصل بر همین منوال است. مدیران و رؤسای فدراسیون های بینالمللی و جهانی اغلب از نظر سن و سال از مهندس میرسلیم بزرگتر هم هستند. ما باید از تجارب این افراد بهره بیشتری ببریم. زمانی که افراد تجربه کافی نداشته باشند در سیستم مدیریتی خلل ایجاد میشود. در بسیاری از موارد مدیران

جوان در کنار مدیران باتجربه کارشان نمود پیدا میکند. تلفیق جوان و تجربه سرمایه آینده ورزش را تضمین میکند. کنار گذاشتن امثال مهندس سید مصطفی میرسلیم یک نوع سرمایهسوزی است. هر چند خیلی خوب میدانیم و دوستان هم به نیکی به این امر واقف هستند که تمامی این تصمیمات و اتفاقات تلخ ناشی از یک تسویه حساب سیاسی بوده است!