علاء میرمحمدصادقی:
چینش تیم اقتصادی دولت برای حل رکود و بیکاری باشد
تیم اقتصادی دولت یازدهم در حد مطلوب موفق نبود. برای اینکه رکود افزایش و بیکاری افزایش پیدا کرد.رئیس جمهور باید برای غلبه بر این دوچالش، تیم اقتصادی جدید را با حساسیت ویژه انتخاب کرده و با مشوق های مختلف به جذب سرمایه گذاری کمک کند.
کد خبر: ۲۴۷۵۱
تاريخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۵
علاء میرمحمدصادقی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در خصوص حساسیت ویژه برای انتخاب تیم اقتصادی دولت دوازدهم به خبرنگار مهر گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین گفته های رئیس جمهور و همینطور به اعتقاد اغلب دست اندرکاران بخش خصوصی باید در حوزه اقتصادی یک جهشی رخ دهد.

میرمحمد صادقی با اشاره به ارزیابی که از تیم اقتصاد دولت یازدهم گفت: تیم اقتصادی دولت یازدهم در حد مطلوب موفق نبود. برای اینکه رکود افزایش و بیکاری افزایش پیدا کرد.رئیس جمهور باید برای غلبه بر این دوچالش، تیم اقتصادی جدید را با حساسیت ویژه انتخاب کرده و با مشوق های مختلف به جذب سرمایه گذاری کمک کند.

به گفته وی بهترین کار این است که در اولین اقدام تیم اقتصادی انتخاب شود که زمینه های مورد نیاز برای سرمایه گذاری و همینطور بازگشت سرمایه های خارج شده از کشور را فراهم کند تا سرمایه گذاران با امنیت کامل نسبت به شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در داخل کشور تصمیم گرفته و سرمایه های خود را در داخل کشور به کار گیرند.

عضو هیئت نظارت حزب مؤتلفه اسلامی ضمن انتقاد از تأخیر غیرقابل توجیه در ابلاغ آیین نامهها و عملکرد کند دولت در بهبود فضای کسب و کار میگوید: این قانون مصوب مجلس نهم است بنابراین از این منظر، دولت وقت کافی برای تدوین و ابلاغ آیین نامه در اختیار داشته است و ابلاغ در روزهای پایانی عمر دولت شاید وجهه جالبی نداشته باشد.

علاء میرمحمد صادقی متذکر شد با عوض شدن دولت، طبیعتا قانون مصوب مجلس به قوت خود باقی است بنابراین قانون یاد شده که مفید به حال تولید و کسب و کار کشور است، و ابراز امیدواری کرد در دولت بعد این قانون منشأ اتفافات خوبی باشد.