حجت‌الاسلام محمدخرسند:
انقلابیون پشیمان و جریانات مرعوب، اوضاع را شبیه جنگ احزاب کرده‌اند
اگر مقاومت كنيم مرعوب نشويم با تدبير در مقابل توطئه ها و محاصره هاي دشمن وارد عمل بشويم قطعا دشمن عقب نشيني مي كند و زمينه براي فتح و ظفرهاي بعدي براي نظام جمهوري اسلامي فراهم خواهد شد
کد خبر: ۲۱۰۹۹
تاريخ: ۲۱ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۸
دیدار سالانه دانشجویان با رهبر انقلاب در ماه مبارک رمضان، امسال نیز با بیانات مهم معظم له همراه بود. یکی از فرمایشات کلیدی ایشان در این دیدار، شباهتسازی دوران کنونی نظام اسلامی با شرایط جنگ احزاب بود؛ جنگی که در سال پنجم هجری رخ داد و دو جبهه «کفر بیرونی» و نفاق و ارعاب داخلی، دست به دست هم دادند و علیه حکومت نوپای پیامبر دست به قیام زدند که در نهایت با پیروزی مسلمانان همراه شد. برای شکافتن ابعاد جنگ احزاب و علل این شبیهسازی از سوی دیده بان آگاه انقلاب، خبرنگار هفتهنامه «شما» گفتگویی را با حجتالاسلام محمد خرسند؛ عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی ترتیب داده است که ماحصل آن را در ادامه میخوانید.

رهبر معظم انقلاب شرایط کنونی کشور را به شرایط جنگ احزاب تشبیه فرمودند. به نظر شما علت این شبیهسازی تاریخی از سوی معظم له چیست و چه شباهتهایی بین دوران ما با دوران جنگ احزاب وجود دارد؟

جنگ احزاب در یک موقعیت ویژهای در تاریخ اسلام شکل گرفت و دشمن، تمام امکانات خود را برای ضربهزدن به حکومت نوپای اسلامی که توسط پیامبر در مدینه تشکیل شده بود، بهکار گرفت. در این جنگ، همه دشمنان اسلام، از کفار و مشرکین گرفته تا طوایف و جریانات گوناگون همگی دست به دست هم دادند و برای براندازی نظام اسلامی بسیج شدند؛ به همین علت هم نام احزاب را بر این جنگ نهادند. در داخل جامعه اسلامی هم یهودیهای ساکن مدینه و منافقینی که به اسم مسلمان در بین مسلمانان رخنه کرده بودند، مدام آیه یأس میخواندند و مسلمین و مومنین را نسبت به مبارزه با کفار و مشرکین دلسرد میکردند. امروز هم واقعیت این است که در چنین شرایطی قرار داریم؛ یعنی تمام دنیای استکبار و تمام کسانی که به نوعی از اسلام و انقلاب لطمه خوردهاند، از آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی گرفته تا جریانات ضدانقلاب خارج از کشور؛ مانند سلطنتطلبها و منافقین، همه و همه برای ضربهزدن به جمهوری اسلامی بسیج شدهاند. در داخل کشور هم متأسفانه انقلابیون پشیمان و کسانی که از گذشته خودشان پشیمان هستند، به همراه جریان فتنه و جریاناتی که مرعوب دشمن هستند، دائما آیه یأس میخوانند و میگویند که بالاخره ما باید کوتاه بیاییم و تسلیم بشویم و از این طریق به دشمن گرا میدهند و دشمن را نسبت به فتنهانگیزیهای داخلی امیدوار میکنند. به همین دلیل دشمنان رسما اعلام میکنند که ما منتظر تغییرات بیشتری در ایران هستیم و باید تحریمها را آنقدر ادامه بدهیم تا منجر به تغییر مواضع جمهوری اسلامی بشود. بنابراین دو جریان داخلی و خارجی دست به دست هم دادهاند و دوران کنونی را شبیه دوره پیامبر در جنگ احزاب که سال پنجم هجری رخ داد، قرار داده است. تشبیه مقام معظم رهبری در این خصوص، بسیار صحیح و کارشناسانه است.

پیروزی در این جنگ، چه تأثیری بر روند حرکت نظام اسلامی گذاشت و چه فتوحاتی را رقم زد؟

در این جنگ ما میبینیم که پیامبر گرامی اسلام، با مقاومت و تدبیر، دست به یک طراحی زدند و خندق را حفر کردند و با جنگ روانی، دشمن را خسته کردند که در نهایت با خطشکنی امیرالمؤمنین(ع) و به درک واصلکردن عمربن عبدود همراه شد که این اتفاق موجب شد که دشمن روحیه خود را از دست بدهد و عقبنشینی کند. این پیروزی به اندازهای در روحیه مسلمانان اثر گذاشت که سال بعد وقتی که پیامبر به قصد حج به سمت مکه حرکت کرد، زمانی که به نزدیکیهای مکه رسیدند، مشرکین واکنش نشان دادند و درنهایت منجر به صلح حدیبیه شد و قرار شد که مسلمانان از سال بعد مناسک حج را بجا بیاورند. خب مقاومت مسلمانان و تدبیر پیامبر بود که باعث شد آن صلح برقرار شود. البته مشرکین عهدنامه صلح را نقض کردند و نهایتا منجر به فتح مکه و آن پیروزی بزرگ برای مسلمانان شد. امروز هم همین است من معتقدم که دشمن هم از ابزار خارجی و هم ابزار داخلی استفاده میکند تا به ما لطمه بزند و ما اگر مقاومت کنیم، مرعوب نشویم و با تدبیر در مقابل توطئهها و محاصرههای دشمن وارد عمل بشویم، قطعا دشمن عقبنشینی میکند و زمینه برای فتح و ظفرهای بعدی برای نظام جمهوری اسلامی فراهم خواهد شد.

خواص جامعه ما در شرایط حساس کنونی چه نقشی برعهده دارند و رفتار آنها چگونه باید باشد؟

خواص در این شرایط باید بصیرت داشته باشند، مرعوب نشوند و حب جاه و مقام آنها را فریب ندهد؛ در دفاع از نظام و نه گفتن به دشمن که همانا مقام معظم رهبری از آن به عنوان جهاد کبیر یاد کردند تردید نکنند. دشمن، دوستیاش نیز دشمنی است؛ یعنی اگر در جایی هم ادعای دوستی میکند، این یک نوع دشمنی است و او مترصد این است که از فرصت بهوجود آمده استفاده کند و اصل نظام اسلامی را از بین ببرد. بنابراین خواص باید مراقب باشند و با تدبیر و تبعیت محض از ولایت و رهبری حرکت کنند. در جنگ احزاب نیز مسلمانها پشت سر پیامبر حرکت میکردند و تابع ایشان بودند و در حالی که این جنگ در فصل سرما بهوقوع پیوسته بود، آنها سرما، گرسنگی و بیخوابی را تحمل کردند و با مقاومت خود، دشمن را مجبور به عقبنشینی و بازگشت به مکه کردند و بدین طریق، زمینه فتح مکه از جنگ احزاب فراهم شد. امروز هم اگر ما از عربدههای دشمن نترسیم و با محوریت ولایت و رهبری همدل و همزبان باشیم، قطعا دشمن شکست خواهد خورد و نقشههای او نقش برآب خواهد شد.