پیامهای شما
فردای سایبری تر
کد خبر: ۱۹۹۴۶
تاريخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۲

* درباره آثار فضای مجازی بر آرایش فضای سیاسی تأمل و تحقیق بیشتری بکنید. منظورم فقط انتخابات نیست؛ یکی از علائمش در بازتاب های مطالب آقایان هاشمی و علم الهدی که از صفحاتشان حذف شد، مشهود است. موتلفه برای فردای سایبری تر آماده است؟

* شرایط عضویت در حزب مؤتلفه و همکاری در روزنامه شما چیست ؟ حسام دیدگاه

شما: لطفا جهت عضویت به دفتر حزب در شهر خود مراجعه فرمایید و یا با شماره 88822923 الی 5 معاونت سازماندهی جهت راهنمایی بیشتر تماس بگیرید. جهت همکاری با رسانه های موسسه مطبوعاتی شما نیز شرح سوابق و نمونه کار خود را به آدرس
info@shoma-weekly.ir ارسال فرمایید.