علاء میرمحمد صادقی:
برجام تأثیری بر خروج از رکود نداشته است
عضو هیئت نظارت حزب مؤتلفه اسلامی گفت: برخی دولتمردان طوری وانمود کردند تا برجام اجرا شود همه مؤسسات مالی و اقتصادی اروپا و فروشندگان مواد اولیه آماده‌اند تا به ما خدمت رسانی کنند و همه تحریم‌ها برداشته می‌شود؛ اما در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاد.
کد خبر: ۱۹۸۱۰
تاريخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۸
علاء میرمحمد صادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با «نسیم آنلاین» در خصوص مشکل اتصال بانکهای ایرانی به سوئیفت و بازگشایی ال سی علی رغم گذشت 47 روز از اجرای برجام اظهار کرد: این طور که دولتمردان اعلام میکنند برخی از بانکها در کشورهای اروپایی ارتباط خود را با بانکهای ایرانی از طریق سوئیفت و ال سی برقرار کردهاند و تعدادی ال سی هم باز شده؛ ولی بعضی از بانکهای اروپایی احتیاط میکنند و هنوز آماده همکاری با بانکهای ایران نیستند.

وی افزود: اگر ارتباط ما با بانکهای سوئیس برقرار شود؛ چون اکثر بانکها در این کشور هستند، ممکن است باقی بانکها و مؤسسات مالی اروپایی، این احتیاط کنونی را کنار بگذارند. در حال حاضر مقداری ال سی باز شده و دسترسی به سوئیفت به وجود آمده؛ اما این مسئله هنوز برای همه بانکهای ما جامع نیست و عمومیت ندارد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت: با توجه به فعالیت بازرگانان و برخی از دولتمردان ممکن است بهتدریج بیاعتمادی بانکهای اروپایی برطرف شود و ما امیدواریم که این مسئله هرچه زودتر محقق شود.

میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: مشخص است که آمریکا هیچ تضمینی به بانکهای اروپایی نمیدهد؛ ولی همین که مسئولان آمریکایی اعلام کنند که بانکهای اروپایی میتواند با بانکهای ایرانی همکاری کنند، میتواند تأثیرگذار باشد.

وی تصریح کرد: برخی دولتمردان طوری وانمود کردند تا برجام اجرا شود همه مؤسسات مالی و اقتصادی اروپا و فروشندگان مواد اولیه آمادهاند تا به ما خدمترسانی کنند و همه تحریمها برداشته میشود؛ اما در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاد و هیچ بانک و مؤسسه اقتصادی در اروپا جرأت همکاری با ایران را ندارد؛ ولی مقدمات کار انجام شده و تعدادی السی باز شده و من فکر میکنم در آینده نزدیک این مشکل حل شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی در مورد شرایط تجارت خارجی ایران در دوران پسابرجام نیز به «نسیم آنلاین» عنوان کرد: اوضاع تجارت خیلی بهتر از دوران قبل برجام شده و امیدواری در میان تجار و سرمایهگذاران به وجود آمده است. این خودش امیدی در بخش خصوصی ایجاد کرده و فکر میکنم مشکلات هم بهتدریج حل میشود.

میرمحمد صادقی گفت: ما سه سال تحمل کردیم که برای استفاده از سوئیفت به بانکی مانند هالک بانک ترکیه کارمزد دهیم. اگر هفتههای بعد سوئیفت به طور کامل در اختیار ما قرار بگیرد، حاضریم این چند هفته را هم تحمل کنیم. اروپاییها برای اینکه با ما کار کنند باید 100 درصد از عدم بازگشت تحریمها مطمئن شوند که این مسئله قدری زمانبر است.

وی با بیان اینکه برجام تأثیری بر خروج اقتصاد کشور از رکود نداشته است بیان کرد: ممکن است برجام در آینده باعث ازبینرفتن رکود در اقتصاد ایران شود؛ ولی در حال حاضر رکود به طور کامل در اقتصاد ایران هست و هنوز برطرف نشده است. در 47 روز گذشته هنوز اجرای برجام در اقتصاد ما محسوس نیست و اثری بر خروج اقتصاد از رکود نگذاشته است.