علاء میرمحمد صادقی:
باید همت پیشکسوتان جانشین پروری باشد
عضو هیأت نظارت حزب مؤتلفه اسلامی گفت: یکی از خلأهای جدی کنونی کشور نبود جانشینان لایق برای اداره و مدیریت اقتصاد است از این رو موضوع جانشین پروری موضوع توجه جدی در اتاق بازرگانی دوره هشتم قرار گرفته تا با کمک سرمایه عظیم پیشکسوتان بتواند جانشینان لایقی برای اداره اقتصاد کشور تربیت کند.
کد خبر: ۱۸۰۰۸
تاريخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۱
علاء میرمحمد صادقی شنبه شب در نخستین جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران با بیان اینکه استفاده از تجربه پیشکسوتان در کشور ما کمتر مورد توجه بوده است افزود: پیشکسوتان به واسطه تلاش فراوانی که در تسلط بر حوزه کاری و اندوختن دانش و تجربه داشته اند می توانند راهگشای حل مشکلات و موجب پرهیز از آزمون و خطای دوباره در موضوعات تجربه شده شوند.

رئیس شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصادی که انتظار افزایش تعاملات و ارتباطات اقتصادی، صنعتی و تجاری وجود دارد بخش خصوصی نقش اصلی را برعهده دارد اما این بخش برای موفقیت هر چه بیشتر در این امر خطیر نیازمند استفاده از روشهای حمایتی ، آموزشی و الگوهای جهانی است که یکی از مهمترین آنها توجه به خرد جمعی و استفاده از دانش و تجربه پیشکسوتان است.

وی اضافه کرد: اتاق ایران در دوره هشتم که راهبرد خود را بر توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان اتاق فکر و کانون تصمیم ساز کشور قرار داده است با ایجاد شورای عالی پیشکسوتان تلاش می کند تا به نحو سازمان یافته از این سرمایه عظیم بهره ببرد از این رو قرار است تجربه و دانش افراد صاحب تجربه که در حوزه های مختلف اقتصادی عملکردی و تأثیرگذار داشته اند برای تحقق اهداف و برنامه های اتاق ایران و پیشبرد مطلوب اقتصاد کشور به کار گرفته شود.

میرمحمد صادقی یکی دیگر از محورهای فعالیت این شورا را تمرکز بر برنامه های توسعه ای از جمله احیاء روستاها و کارآفرینی در حوزه روستایی برشمرد.

میرمحمد صادقی گفت: مدیریت بحران و ارائه مشاوره حرفه ای و مشفقانه در صورت وقوع بحران از جمله محورهایی است که شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران برای مدیریت بهتر واحدها و جلوگیری از آسیب به کسب و کار و اشتغال واحدهای تولیدی در نظر گرفته است.

وی ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود محیط کسب و کار و کارآفرینی ، تعریف روشهای جذب سرمایه های داخلی و خارجی ، راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی، انتقال فنآوری ، اشتغالزایی ، ایجاد ارزش افزوده ، توزیع ثروت و برقراری عدالت اجتماعی را از جمله محورهایی بیان کرد که شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران می تواند نظر مشورتی خود را ارائه کند.

وی گفت: بعد دیگری از تکالیف مهم اعضای شورای پیشکسوتان اتاق ایران، اظهار نظر درباره سیاستهای اقتصادی ، طرحها و لوایح قانونی، مسائل اقتصادی و مطالبات بخش خصوصی است که موجب می شود تصمیم گیریهای منطقی تر و کاربردی تر در اقتصاد اتخاذ شود.