میرمحمد صادقی:
فعال سازی بخش معدن ارز آور و شغل آفرین است
اگر بخش معدن فعال شود علاوه بر ارز آوری از صادرات در بخش ایجاد اشتغال نقش چشم‌گیری خواهد داشت. در حوزه صنعت برای ایجاد شغل ابتدا باید به‌دنبال شرایط و به‌طور مثال پیداکردن آب و هوای مناسب باشیم. این در حالی است که در معدن تمام موارد در اختیار است، تنها باید به اکتشاف و استخراج آن بپردازیم. به همین دلیل ایجاد اشتغال آسان است.
کد خبر: ۱۷۳۸۸
تاريخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۲
عضو هیئت نظارت حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه بهترین راه در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به ظرفیت معادن است، افزود: برخی از صاحبنظران در حوزه صنعت معتقدند که هنوز حدود ۹۰ درصد معادن کشور کشف نشده است. استخراج و اکتشاف معدن هزینهبر و نیازمند حمایت دولت است.

علاء میرمحمد صادقی در سومین اجلاس معدن و صنایع معدنی کشور با بیان اینکه امروزه توجهات به حوزه معدن بسیار بیشتر از گذشته است، گفت: متاسفانه فرصتهایی در گذشته داشتیم اما از آن استفاده نکردیم. وی با اشاره به اینکه در گذشته دولت هیچ حمایتی از بخش معدن نمیکرد، ادامه داد: در مقطعی با بانک مرکزی جلسهای داشتیم که معتقد بود در آن زمان حدود ۲۰ میلیارد واردات داشتیم و این در شرایطی بود که میزان صادرات کشور بسیار محدود بود.

رئیس هیئت امنای خانه معدن ایران با اشاره به افول برخی صادرات غیرنفتی ایران همچون فرش، گفت: اگر بخش معدن فعال شود علاوه بر ارز آوری از صادرات در بخش ایجاد اشتغال نقش چشمگیری خواهد داشت. در حوزه صنعت برای ایجاد شغل ابتدا باید بهدنبال شرایط و بهطور مثال پیداکردن آب و هوای مناسب باشیم. این در حالی است که در معدن تمام موارد در اختیار است، تنها باید به اکتشاف و استخراج آن بپردازیم. به همین دلیل ایجاد اشتغال آسان است.

وی با تاکید بر اینکه نرخ وام معدنکاران باید با سود کمتری پرداخت شود، گفت: دولت باید اقداماتی را انجام دهد تا تسهیلات برای ماشین آلات در بخش معدن افزایش یابد تا بتوانیم از این ذخایر و از این ظرفیت بهره کامل را ببریم.