پیامهای شما
تحريف ساعت ورود امام!!
کد خبر: ۱۴۳۵۸
تاريخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۵

۳۱۷ ... 09۳۳ بنده به دنبال شماره اي از نشريه هستم كه با سيدمحمد آل طاها مصاحبه اي ترتيب داده بوديد. اما متأسفانه نميدانم مربوط به چه تاريخي است. ممنون مي شوم راهنمايي كنيد.

شما: می توانید با سازمان توزیع هفته نامه تماس گرفته و شماره 12 خرداد 1390 را دریافت کنید.

۰۳۰ ... ۰۹۱۰ چرا ساعت ورود امام که نه و بیست و هفت دقیقه وسی ثانیه بوده به نه و سی و سه دقیقه تحریف شده است؟