به ياد مجاهده فقيده مرحومه صديقه اماني
شیر بیشه شجاعت
سرمشق ما که وارد کارهای سیاسی شدیم [برادرم شهيد] صادق بود. مثلا یکبار پدرم برایمان گالش خریده بود، می گفت چرا اینها را پا می کنید؟ این کمک به خارجی است. چرا کفش ایرانی نمی پوشید؟ در حالی که کلاس اول بود.
کد خبر: ۱۰۲۳۱
تاريخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۷
«سرمشق ما که وارد کارهای سیاسی شدیم [برادرم شهيد] صادق بود. مثلا یکبار پدرم برایمان گالش خریده بود، می گفت چرا اینها را پا می کنید؟ این کمک به خارجی است. چرا کفش ایرانی نمی پوشید؟ در حالی که کلاس اول بود.»

اين جملات بخشهايي از خاطرات شير زني است كه از روزهاي مبارزه با بي حجابي رضاخاني خاطره داشت تا روزهاي تجمعات در بيت مراجع در نهضت امام ؛ روزهايي كه دوشادوش برادرش ، شهيد حاج صادق اماني دغدغه گسترش نهضت امام را داشت. « بعضی می گفتند باید شاه را بزنیم, صادق آقا می گفت شاه را بزنیم فایده ای ندارد. مثل این است که این آینه را از اینجا برداریم, یک آینه دیگر می گذارند جایش, ما باید مردم را آگاه کنیم و انقلاب درست کنیم.

از آیت الله میلانی و برخی علما اجازه گرفته بودند. من در جریان کار آنها بودم. منصور را که زدند, حکم از مراجع گرفته بودند. حتی در دادگاه به آنها گفته بودند که قتل کردید گفته بودند نه ما حکم شرعی داشتیم.» صديقه اماني همداني، متولد 1301 بود. دوشادوش مردان خاندانش، (شهيد صادق، مرحوم حاج سعيد و آزاده سرافراز حاج هاشم) و پسران (برادران بادامچيان) و دامادهایش (شهيد اسلامي، مرحوم قديريان، آزاده سرافراز عزت مطهري و ...) به مبارزه پرداخت و حامي مبارزات آنها بود. آنچنان كه تا آخرين روزهايي كه توان در بدن داشت با صندلي چرخدار در حمايت از انقلاب به راهپيمايي ها مي رفت و در دفاع از آرمانهايش با شوري انقلابی سخن مي گفت. شكر خدا را مي كرد و همه را به نهراسيدن از مرگ و انجام وظيفه الهي دعوت مي نمود.

وقتي در اواخر مصاحبه از او پرسيدم نقش زنان در انقلاب اسلامی چه بود، گويي روزگار خود را به تصوير كشيد:» زنان نقش عظیمی در پیدایش انقلاب اسلامی ایفا نمودند... انقلابی که آجر آجر ساخته شدنش با شهادت ها شکل گرفته است... زنان با عفت و عصمتی که به وقت نیاز با یکدیگر اتحاد می کردند و در راهپیمایی ها و تحصن ها شرکت می جستند.

آنها با وجود تربیت فرزندان و اداره خانه، نقش بسزایی درایجاد صبر و استقامت درهمسران، فرزندان و برادران خود داشتند. از مردن نمی هراسیدند و شیر بیشه شجاعت بودند و هرگز در حضور ماموران شاه خائن، اظهار عجز و ناتوانی از خود نشان نمی دادند. گروههای مبارز مذهبی چون موتلفه اسلامی هیچگاه در جریان مبارزه علیه رژیم طاغوت با نگاه جنسیتی به زنان نگاه نمي كردند، بلکه الگوی آنها همان الگوی امام خمینی بود که از بعد انسانی به منزلت وشان زنان نگاه می کرد... »