1370 سال پس از خیانت کوفیان
عاشورايي از جنس ديگر
نه حسين شهيد شد، نه زينب به اسيري رفت
کد خبر: ۱
تاريخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۳
شماره 739 هفته نامه شما هم زمان با سالروز بزرگداشت حماسه 9 دي منتشر شد.
در اين شماره گفتگوهاي جذابي با معاون اول قوه قضائيه، علي اكبر اشعري، يادگار علامه فضل الله، رييس دفتر حافظ منافع ايران در مصر و ... منتشر شده است.
مجموعه مطالب اين شماره و منتخبي از ويژه نامه 9 دي را مي توانيد از طريق كد خبرهاي 1 تا 76 بر روي تارنماي هفته نامه شما مطالعه نماييد و لينك منتخبي از مطالب در ذيل اين خبر در دسترس شما است.