به‌روز شده در: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۵
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۹۴۸۷
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۷
پیامهای شما

602...0915- در این شرایط دلمان به همین مواضع موتلفه خوش است، ای کاش بیشتر رسانه برای حرف زدن داشتید

177...0935- این افتتاحیه جشنواره فیلم فجر بود یا متینگ جریان خاص؟

374...0913- به جان خریدیم، به نان فروختیم... همانها که دیروز از غیظ، دانشمندانمان را شهید کردند اکنون با لبخند تأسیساتمان را پلمپ کردند.

883...0911- به نظر میرسد قانون جدید احزاب قصد دارد با تحریف کارکرد احزاب، در تضاد با تعاریف و سفارشات شهدا عمل کند.

858...0911- چرا شما خود را انقلابیتر از امثال دکتر جلیلی میدانید؟! واقعا که اولین مانع بر سر وحدت اصولگریان خود شما هستید.

192...0911- دولت ومجلس محترم که معتقدند طبق قانون قیمت سوخت باید به ۹۰ درصد قیمت منطقه رسد آیا میتوانند درآمدهای ما را نیز به ۹۰ درصد درآمد منطقه برسانند؟ متاسفانه دوستان موقع دریافت به دلارمی گیرند و موقع پرداخت به ریال! این یعنی یک بام ودوهوا.

005...0913- پیام انقلاب سال۵۷ مافوق همه پیامهای دوم خرداد و امثال آنهاست.

406...0914- آقای ایوبی مشکل عدم استقبال مردم ازفیلمهای سینمایی به خاطر گرانی بلیت وبیکیفیتی سالنهای نمایشدهنده نیست. دلیل اصلی این عدم استقبال، ضعف فیلمهای ساخته شده است نه چیز دیگر

099...0933- یه آقایی تو پیامهای شما شماره ۸۳۹ هفته نامتون نوشته: دوس دارم عربستان اشتباهی بکنه تا عربستان رو فتح کنیم و... خیلی وقتا آدم با تمام وجود احساس میکنه چقدر تندرو در این مملکت هست!

شما: با عرض پوزش به دلیل اینکه توهین غیر قابل چاپ است؛ بخشی از پیام شما منتشر نشد.

595...0917- با توجه به مشکلات سیاست سبد کالا باید گفت: دولت تدبیر معتقد است که سیاستهای دولت قبل فقرا را فقیرتر و کرده لذا این دولت میخواهد جبران کند و عکس سیاستهای دولت قبل عمل میکند تا اغنیاء را غنیتر میکند!

458...0919- اینکه گفتهاند سبد کالا از کالای داخلی است، منظور داخل هند و ترکیه است؟

327...0912- حضور دختر خردسال سید محمود رضوی تهیه کننده ارزشی با چادری زیبا در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر، درسی بزرگ برای بازیگران مانکن زن سینمای ایران بود که متاسفانه روی فرش قرمز جشن سینمای انقلاب اسلامی با ظاهری نامناسب ایستاده بودند.

911...0911- در انقلاب تنها ۶ درصد شعارهای مردم اقتصادی بود. یعنی بیش از ۹۰درصد شعارهای مردم سیاسی و فرهنگی بود. برای سیاست گذاران این آمارها لازم است. 602...0915- در این شرایط دلمان به همین مواضع موتلفه خوش است، ای کاش بیشتر رسانه برای حرف زدن داشتید

177...0935- این افتتاحیه جشنواره فیلم فجر بود یا متینگ جریان خاص؟

374...0913- به جان خریدیم، به نان فروختیم... همانها که دیروز از غیظ، دانشمندانمان را شهید کردند اکنون با لبخند تأسیساتمان را پلمپ کردند.

883...0911- به نظر میرسد قانون جدید احزاب قصد دارد با تحریف کارکرد احزاب، در تضاد با تعاریف و سفارشات شهدا عمل کند.

858...0911- چرا شما خود را انقلابیتر از امثال دکتر جلیلی میدانید؟! واقعا که اولین مانع بر سر وحدت اصولگریان خود شما هستید.

192...0911- دولت ومجلس محترم که معتقدند طبق قانون قیمت سوخت باید به ۹۰ درصد قیمت منطقه رسد آیا میتوانند درآمدهای ما را نیز به ۹۰ درصد درآمد منطقه برسانند؟ متاسفانه دوستان موقع دریافت به دلارمی گیرند و موقع پرداخت به ریال! این یعنی یک بام ودوهوا.

005...0913- پیام انقلاب سال۵۷ مافوق همه پیامهای دوم خرداد و امثال آنهاست.

406...0914- آقای ایوبی مشکل عدم استقبال مردم ازفیلمهای سینمایی به خاطر گرانی بلیت وبیکیفیتی سالنهای نمایشدهنده نیست. دلیل اصلی این عدم استقبال، ضعف فیلمهای ساخته شده است نه چیز دیگر

099...0933- یه آقایی تو پیامهای شما شماره ۸۳۹ هفته نامتون نوشته: دوس دارم عربستان اشتباهی بکنه تا عربستان رو فتح کنیم و... خیلی وقتا آدم با تمام وجود احساس میکنه چقدر تندرو در این مملکت هست!

شما: با عرض پوزش به دلیل اینکه توهین غیر قابل چاپ است؛ بخشی از پیام شما منتشر نشد.

595...0917- با توجه به مشکلات سیاست سبد کالا باید گفت: دولت تدبیر معتقد است که سیاستهای دولت قبل فقرا را فقیرتر و کرده لذا این دولت میخواهد جبران کند و عکس سیاستهای دولت قبل عمل میکند تا اغنیاء را غنیتر میکند!

458...0919- اینکه گفتهاند سبد کالا از کالای داخلی است، منظور داخل هند و ترکیه است؟

327...0912- حضور دختر خردسال سید محمود رضوی تهیه کننده ارزشی با چادری زیبا در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر، درسی بزرگ برای بازیگران مانکن زن سینمای ایران بود که متاسفانه روی فرش قرمز جشن سینمای انقلاب اسلامی با ظاهری نامناسب ایستاده بودند.

911...0911- در انقلاب تنها ۶ درصد شعارهای مردم اقتصادی بود. یعنی بیش از ۹۰درصد شعارهای مردم سیاسی و فرهنگی بود. برای سیاست گذاران این آمارها لازم است. 602...0915- در این شرایط دلمان به همین مواضع موتلفه خوش است، ای کاش بیشتر رسانه برای حرف زدن داشتید

177...0935- این افتتاحیه جشنواره فیلم فجر بود یا متینگ جریان خاص؟

374...0913- به جان خریدیم، به نان فروختیم... همانها که دیروز از غیظ، دانشمندانمان را شهید کردند اکنون با لبخند تأسیساتمان را پلمپ کردند.

883...0911- به نظر میرسد قانون جدید احزاب قصد دارد با تحریف کارکرد احزاب، در تضاد با تعاریف و سفارشات شهدا عمل کند.

858...0911- چرا شما خود را انقلابیتر از امثال دکتر جلیلی میدانید؟! واقعا که اولین مانع بر سر وحدت اصولگریان خود شما هستید.

192...0911- دولت ومجلس محترم که معتقدند طبق قانون قیمت سوخت باید به ۹۰ درصد قیمت منطقه رسد آیا میتوانند درآمدهای ما را نیز به ۹۰ درصد درآمد منطقه برسانند؟ متاسفانه دوستان موقع دریافت به دلارمی گیرند و موقع پرداخت به ریال! این یعنی یک بام ودوهوا.

005...0913- پیام انقلاب سال۵۷ مافوق همه پیامهای دوم خرداد و امثال آنهاست.

406...0914- آقای ایوبی مشکل عدم استقبال مردم ازفیلمهای سینمایی به خاطر گرانی بلیت وبیکیفیتی سالنهای نمایشدهنده نیست. دلیل اصلی این عدم استقبال، ضعف فیلمهای ساخته شده است نه چیز دیگر

099...0933- یه آقایی تو پیامهای شما شماره ۸۳۹ هفته نامتون نوشته: دوس دارم عربستان اشتباهی بکنه تا عربستان رو فتح کنیم و... خیلی وقتا آدم با تمام وجود احساس میکنه چقدر تندرو در این مملکت هست!

شما: با عرض پوزش به دلیل اینکه توهین غیر قابل چاپ است؛ بخشی از پیام شما منتشر نشد.

595...0917- با توجه به مشکلات سیاست سبد کالا باید گفت: دولت تدبیر معتقد است که سیاستهای دولت قبل فقرا را فقیرتر و کرده لذا این دولت میخواهد جبران کند و عکس سیاستهای دولت قبل عمل میکند تا اغنیاء را غنیتر میکند!

458...0919- اینکه گفتهاند سبد کالا از کالای داخلی است، منظور داخل هند و ترکیه است؟

327...0912- حضور دختر خردسال سید محمود رضوی تهیه کننده ارزشی با چادری زیبا در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر، درسی بزرگ برای بازیگران مانکن زن سینمای ایران بود که متاسفانه روی فرش قرمز جشن سینمای انقلاب اسلامی با ظاهری نامناسب ایستاده بودند.

911...0911- در انقلاب تنها ۶ درصد شعارهای مردم اقتصادی بود. یعنی بیش از ۹۰درصد شعارهای مردم سیاسی و فرهنگی بود. برای سیاست گذاران این آمارها لازم است.

برچسب ها: پیامهای شما
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: