کد خبر: ۸۸
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۷
انتخابات؛ نماد جمهوريت در نظامي است كه جمهوري اسلامي را به عنوان يك الگوي سياسي به جهانيان معرفي كرده و پاسداري از آن به معناي پاسداري از هويت و نقش مردم در پيشبرد اهداف انقلاب است.

*ارسلان فتحي پور
برگزاري انتخابات در جمهوري اسلامي، ميراث انقلاب سال 1357 و خون‌بهاي 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌هاي پايداري و مقاومت و ثمره قريب به 33 سال جهادگري خدمتگذاران انقلاب است.
انتخابات؛ نماد جمهوريت در نظامي است كه جمهوري اسلامي را به عنوان يك الگوي سياسي به جهانيان معرفي كرده و پاسداري از آن به معناي پاسداري از هويت و نقش مردم در پيشبرد اهداف انقلاب است.
هر چند انتخابات در ايران در ابعاد و اشكال مختلفي تا كنون برگزار شده و خواهد شد ولي انتخابات مجلس شوراي اسلامي را مي‌توان مصداق حضور و تأثيرگذاري مردم در سرنوشت كشور در ابعاد ملي و رشد و توسعه در ابعاد منطقه‌اي دانست.
انتخابات مجلس شوراي اسلامي از آغاز و نامزدي افراد براي حضور در اين انتخابات با رنگ و بوي مردم همراه است. افرادي كه انتخاب مي‌شوند از درون مردم معرفي مي‌شوند و در ايفاي وظايف قانونگذاري و نظارتي خود در مجلس پيگير مطالبات مردم هستند و پس از دوران كاري خود مجدداً به ميان مردم باز مي‌گردند.
دقيقاً به همين دليل است كه مجلس شوراي اسلامي نماد تضارب آرا و افكار مختلف در جامعه است. زيرا نمايندگاني كه به مجلس راه مي‌يابند عصاره ملتند. ملتي كه از اقوام مختلف از شهرهاي گوناگون با سليقه و فرهنگ  و تخصصهاي مختلف به خانه ملت مي‌آيند و طبيعي است كه مجلس تشكيل شده داراي سلايق گوناگون در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ساير زمينه‌ها باشد، طبيعي است كه از نظر سياسي مجالس داراي اكثريت و اقليت باشند، زيرا مجلس چكيده‌اي از جامعه است و در جامعه افكار و ايده‌هاي گوناگون و مختلف و بعضاً متعارض با يكديگر وجود دارند. به همين دليل است كه مي‌توان مجلس را نماد وحدت در جامعه قلمداد كرد زيرا نمايندگان با ايده‌ها و افكار مختلف در كنار يكديگر قرار گرفته و تلاش مي‌كنند از طريق وضع قانون و نظارت برحسن اجراي قوانين به پاسداري از سلايق منتخبان خود و حراست از قانون اساسي و اسلاميت و جمهوريت نظام بپردازند.
اما اين سئوال مطرح مي‌شود كه چگونه افرادي با سلايق مختلف و بعضاً مخالف هم در كنار يكديگر و در يك راستا قرار مي‌گيرند و براي اقتدار ايران اسلامي تلاش مي‌كنند؟ در پاسخ به اين سئوال مي‌توان بيان كرد كه رمز قرار گرفتن ايده‌ها و افكار مختلف در كنار هم در مجلس شوراي اسلامي، تبعيت از ولايت فقيه، پيروي از قانون اساسي و تكيه بر قوانين و مقررات جاري كشور و تعامل با تمامي جهادگران و خدمتگزاران كشور است.
به همين دليل است كه يكي از معيارهاي اصولگرايي در كشور را مي‌توان حفظ وحدت در ميان گروه‌هاي مختلف درون نظام بيان كرد.
اما فرايند انتخابات مجلس در اين دوره با برخي آسيبها مواجه است كه در ذيل تنها به 4 مورد آن اشاره خواهد كرد:
1- نقشه‌ها و تلاشهاي دشمن براي بزرگنمايي مشكلات و ضربه زدن به نظام
2- تلاش دشمنان براي بي‌انگيزه كردن مردم در شهرهاي بزرگ براي حضور در انتخابات
3- عدم رعايت اخلاق انتخاباتي توسط برخي افراد و ايجاد فضاي هتك حرمت، تهمت، توهين، افترا، اتهام واهي به نامزدهاي انتخاباتي و مسئولان كشور، نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي و...
4- حضور افرادي خارج از چارچوب اصولگرايي به نام اصولگرايي و يا افراد مستقل
به هيچ عنوان نبايد از اين موضوع غافل بود كه موفقيتها و پيروزي‌هاي ايران اسلامي در مقاطع مختلف تاريخي و در ابعاد مختلف علمي، فرهنگي، اجتماعي، صنعتي، اقتصادي و.. به عنوان خاري بر چشم دشمناني است كه تاب تحمل اين موفقيتها را نداشته و همواره تلاش مي‌كنند موفقيتهاي موجود را كوچك نشان دهند و برخي نقصان‌ها و خلاها را بزرگنمايي كنند.  در عين اينكه هيچ عقل سليمي منكر برخي كاستي‌ها در كشور نيست زيرا فلسفه فعاليتهاي شبانه روزي خادمان انقلاب و اطلاق مصداق جهادگونه به اين فعاليتها براي رفع همين مشكلات و كاستي‌ها است.
بنابر اين در شرايطي كه دشمنان ايران اسلامي چه دشمنان قسم خورده خارجي و داخلي و چه فريب خوردگان داخلي به دنبال ضربه زدن به جمهوريت نظام هستند مي‌توان ايجاد وحدت و همدلي در برگزاري انتخاباتي شكوهمند را به عنوان سيلي محكم ديگري از سوي مردم به نظام سلطه قلمداد كرد و اين تذكر دوباره و چند بار را به آنان داد كه ايران اسلامي از وقايع تاريخي بيشترين بهره را مي‌برد و عزم مردم مسلمان ايران در پاسداري از عزت و اقتدار كشور هر روز مضاعف‌تر خواهد شد.
شور و شوق مردم در شهرهاي مختلف كشور از روزهاي ابتدايي ثبت نام نامزدهاي انتخاباتي بيانگر حساس بودن مردم به سرنوشت خويش است و به خصوص در شهرستانها اين امر به خوبي احساس مي‌شود كه مردم عملكرد نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي را رصد مي‌كنند و برنامه‌هاي ساير نامزدهاي انتخاباتي را نيز مورد نظر قرار مي‌دهند تا بتوانند انتخابي صحيح و مناسب داشته باشند و از محل اين انتخاب شايسته گامي ديگر براي رشد و توسعه منطقه خود بردارند.
براي مثال در حوزه شهرستان اينجانب يعني شهرستان كليبر، خداآفرين، هوراند و آبش احمد، مردم بيدار و آگاه منطقه همواره عملكرد نمايندگان خود در مجلس را پيگيري كرده و توجه مردم به توسعه شهر و روستاي خود در كنار اهداف ملي قابل تقدير و ستايش است و در اين دوره از انتخابات نيز حركت و تكاپويي وصف ناشدني از سوي مردم و مسئولان مشاهده مي‌شود كه اميدبخش حضوري موثر و پررنگ در انتخابات و كسب افتخاري ديگر براي مردم شهرستانهاي كليبر، خداآفرين، هوراند و آبش احمد خواهد بود.
البته بايد اذعان داشت كه فضاي رقابتي حاكم بر شهرهاي كوچكتر به دليل رقابت‌هاي منطقه‌اي و عدم توسعه يافتگي اين شهرها در تأمين زيرساختهاي مختلف و وجود مطالبات مردمي متعدد با شهرهاي بزرگ قابل مقايسه نيست و براي برگزاري انتخاباتي در خور نظام جمهوري اسلامي بايد در شهرهاي بزرگ نيز به مطالبات مردم توجه ويژه نمود تا تمامي مردمي كه در مسير عزت و اقتدار نظام قدم بر مي‌دارند بتوانند نماينده خود را در ميان نامزدها و كانديداهاي تأييد صلاحيت شده بيابند و در صحنه انتخاب آنها قدم بگذارند. خوشبختانه حضور نهادهاي نظارتي در وزارت كشور و شوراي محترم نگهبان قانون اساسي مي‌تواند متضمن ايجاد اين فضا بوده تا در تمامي شهرهاي بزرگ و كوچك شاهد حضوري غرورآفرين و انتخابي شايسته از طرف مردم غيور ايران باشيم.
يكي ديگر از آسيبهايي كه همواره در فضاي انتخاباتي مطرح مي‌شود، عدم رعايت اخلاق در فضاي انتخاباتي توسط عده‌اي محدود است. هر چند از منظر قوانين و مقررات، قواعد شفافي براي جلوگيري از بروز تخلف در ميان نامزدها و طرفداران ايشان تبيين شده است، در اين راستا جهت‌دهي قوانين و توصيه كلي اصولگرايان بر رعايت اخلاق اسلامي است.
هر گونه هتك حرمت، تهمت، توهين، افترا، اتهام واهي به نامزدهاي انتخاباتي و مسئولان كشور، نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي، اضرار به غير و نظائر آن جزو تخلفات انتخاباتي بوده و لازم است برخورد جدي و شفاف با آنها صورت پذيرد، علاوه بر آن ايجاد فضاي تهمت و توهين مي‌تواند به عنوان جرقه‌اي دوباره در بروز فتنه‌هاي كوچك در شهرهاي مختلف شده و امنيت اجتماعي و اقتصادي مناطق مختلف را با خود درگير نمايد.
دور از ذهن نخواهد بود كه افراد و گروههايي كه در فتنه سال 1388 نتوانستند شعله مخالفت با انقلاب و نظام را از شهرهاي بزرگ به كل كشور تعميم دهند، اين بار تغيير استراتژي داده و بخواهند فتنه‌هاي كوچكي در شهرهاي كشور به راه بياندازند و از برآيند آنها آبي بر آسياب دشمن بيافزايند.
مردم هوشيار ايران با بصيرت خود همواره نشان داده‌اند كه در مقاطع مختلف چند قدم از فتنه‌گران و دشمنان ايران جلوتر هستند و اين بار نيز از مسئولان و مجريان انتخابات انتظار مي‌رود كه با نظارت دقيق بر فرآيند تبليغات از بروز هر گونه فتنه جديد هر چند كوچك و بي اثر جلوگيري كنند.
افراد خاطي كه بعضاً با سوء نيت به فضاي تهمت و توهين و ابهام‌آلود كردن فضاي انتخابات دامن مي‌زنند بايد اين را بدانند كه مجريان انتخابات به همان اندازه كه در برگزاري انتخاباتي سالم تلاش مي‌ورزند با كساني كه مي‌خواهند با توهين و تهمت فضاي انتخابات را ناسالم جلوه دهند به صورت قانوني برخورد جدي خواهد كرد. عده محدودي كه با هر نيتي از جمله مخالفت با نظام و يا مبارزه‌هاي انتخاباتي قصد دارند فرايند انتخابات در كشور را به هر نحو زير سئوال ببرند كساني هستند كه عواقب فتنه سال 1388 را قبلاً تجربه كرده‌اند و تلاش براي فتنه‌اي جديد به هيچ عنوان از طرف آنها قابل پذيرش نيست.
يكي ديگر از آسيبهايي كه ممكن است در اين انتخابات با آن مواجه شويم حضور نيروهايي خارج از چارچوب اصولگرايي به نام اصولگرايي و يا مستقل و نظائر آن است. هر چند در فضاي فتنه سال 1388 بسياري از خطوط در هم آميخت و تشخيص مرز ميان حق و باطل براي برخي افراد سخت شد ولي بعد از جريان 9 دي و در پايان جريان فتنه، اتفاقا بسياري از مرزبندي‌ها شفاف گرديد و بسياري از منافقان چهره واقعي خود را به نمايش گذاشتند. به همين دليل برخي از گروه‌هايي كه عملكرد منفي و منفعل خود را در جريان فتنه به همگان نشان دادند تلاش مي‌كنند از نيروهايي كم سابقه براي پيشبرد اهداف خود استفاده نمايند كه البته اين حيله آنها نيز با هوشياري نهادهاي نظارتي و بيداري و بصيرت مردم به سوي خود آنها باز خواهد گشت و مردم با انتخاب نيروهاي كارآزموده و وفادار به ولايت و انقلاب بار ديگر گامي براي اقتدار ايران اسلامي برخواهند داشت.
ايجاد وحدت و همدلي در ميان تمامي گروه‌هاي وفادار به امام، مقام معظم رهبري و خط ولايت فقيه، حول محور اصولگرايي و بيداري و هوشياري نسبت به آسيبهايي كه برگزاري انتخابات با آن روبرو است مي‌تواند متضمن برگزاري انتخاباتي شكوهمند در كشور شده و پاسخي محكم به دشمنان نظام در ارتقاي مشروعيت كشور باشد.
                                          * رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

 

برچسب ها: انتخابات
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: