به‌روز شده در: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۸۵۵۵
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۳
33 سال از عمر مجلس شوراي اسلامي بعنوان يكي از اركان مهم نظام و يكي ازقواي سه گانه جمهوري اسلامي مي‌گذرد كه در فصول و اصول مختلف قانون اساسي بدان اشاره و به تعبير امام راحل(ره): عصاره فضائل ملت ناميده شده است.

عليرضا اسلامي

مقدمه

33 سال از عمر مجلس شوراي اسلامي بعنوان يكي از اركان مهم نظام و يكي ازقواي سه گانه جمهوري اسلامي مي‌گذرد كه در فصول و اصول مختلف قانون اساسي بدان اشاره و به تعبير امام راحل(ره): عصاره فضائل ملت ناميده شده است. سالروز شهادت آيت الله سيد حسن مدرس كه به عنوان الگو و مظهر نماينده مجلس شايسته بود، روز مجلس ناميده شده است. بر اين اساس نكاتي به شرح زير تبيين مي‌گردد:

الف بعضي از چالشها و معضلات مجلس

1- فقدان چشم‌انداز و برنامه ميان مدت

2- حجم بالاي ورودي طرحها و لوايح

3- اخطارهاي نمايندگان كه مقدار زيادي از وقت مجلس را مي‌گيرد و فقط حدود10درصد آن وارد است

4- حجم بالاي سئوالات كه ممكن است تكراري باشد زياد وقت مسئولان را بگيرد و بخش كمي از آن در جلسه علني مطرح مي‌گردد

5- ضعف قوانين و اصلاحيه‌هاي متعدد خوردن بر آن

6- تذكرات آئين نامه‌اي مكرر كه وقت‌گير است

7- ورود نمايندگان به حيطه‌هاي اجرايي كه خارج از وظايف نمايندگي است وعده‌هاي اجرايي در هنگام تبليغات انتخاباتي نامزدي مجلس در حوزه انتخابيه و نسبت به مراجعين

8- تاثير سوء رفتارهاي بعضي نمايندگان بر جامعه، مثل غيبت، تأخير و عدم توجه در وقت مذاكرات

9- تدوين و تغيير مكرر قوانين انتخاباتي توسط مجلس

10-نارسائيهاي كارشناسي در تدوين بعضي از طرحها و لوايح و حتي تصويب آنها

11-عدم نظارت دقيق بر اجراي قوانين و فقدان ساز و كار مناسب آن

12-طولاني شدن زمان اجراي قوانين از هنگام تصويب

13-فاصله گرفتن بعضي از نمايندگان از وظايف اساسي مجلس و پرداختن به امور رزمره و بعضاً اجرائي

14-حل معضل همسايگان مجلس كه در طرح بهسازي و نوسازي قرار دارند

ب پيشنهادات

1. افزايش جلسات علني مجلس تا دستور جلسات به روز شود

2. تشكيل جلسات كميسيونها بطور روزانه و در طول هفته

3. ايجاد روزنامه مجلس براي كساني كه امكان استفاده مستقيم از مذاكرات را ندارند

4. ايجاد مركز نظرسنجي براي سنجش افكار درت دوين قوانين و ارزيابي نتايج قوانين

5. ارزيابي حدود 500 قرارداد دو يا چند جانبه كه بعد از انقلاب با كشورهاي مختلف منعقد شده است

6. ارزيابي ميزان اجراي قوانين و نتايج آن

7. ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي 5 ساله و چشم‌انداز 20 ساله در كشور و توسط دولتها

8. اصلاح قوانين انتخابات به منظور حضور تخصصهاي مختلف مورد نياز در مجلس

9. اصلاح قوانين انتخابات در مورد حوزه انتخابيه تهران بزرگ و برگزاري انتخابات بصورت منطقه‌اي

10. ممنوعيت داشتن مشاغل ديگر براي نمايندگان و محدود شدن فعاليت آنان به انجام امور نمايندگي

11. افزايش بهره‌وري بيشتر از توليدات مركز پژوهشهاي مجلس

12. ايجاد دفاتر سازماني مجلس در استانها و شهرستانها به منظور؛ ارتباط آسانتر مردم با نمايندگان و عدم مراجعه به مركز و تهران، اجراي تحقيق و تفحصهاي مربوط به استانها، استقرار ديوان محاسبات، استقرار نظارت بر انتخابات شوراها و استقرار دفتر نمايندگان

13. تنقيح قوانين و استخراج قوانين مادر و بهينه و به روز نمودن آن طبق جدول زماني

14. نظارت موثر ديوان محاسبات بر دستگاهها و انتشار نتايج گزارشهاي آنان، به ويژه تفريغ بودجه

15. استفاده از تجربيات نمايندگان و مسئولين سابق در مركز پژوهشهاي مجلس

16. تقويت جايگاه نظارتي مجلس جهت نظارت كامل بر دستگاههاي اجرايي كشور وارزيابي نظارت كنوني

17. اعلام دريافت نظرات مردم در خصوص طرحها و لوايح و استفاده از آن

18. فعال شدن سياستهاي تحقيق و تفحص و اعلام به موقع نتايج آن

19. تشكيل پارلمان اسلامي مركب از مجالس كشورهاي اسلامي

20. امكان استفاده عموم از كتابخانه مجلس و افزايش ساعت كار آن

21. تطبيق دقيق و به روز مصوبات دولت و ساير مقررات با قوانين و اعلام موارد مغاير و عدم مغاير به قيمت تامين رعايت حقوق عامه

22. اصلاح آئين‌نامه داخلي مجلس براي تحقق پيشنهادات مذكور

23. تعيين شاخصهاي مجلس مطلوب تا بتوان مجلس را در دوره‌هاي مختلف ارزيابي و مقايسه نمود

24. تنظيم قانون انتخابات جامع و كامل بر اساس نظام انتخاباتي حزبي توسط مراجع بالاتر از مجلس مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام تا احزاب در مقابل مردم، نسبت به رفتار نماينده‌شان پاسخگو باشند

25. واگذاري بررسي قوانين تخصصي و يا غيرمهم به كميسيونها بر اساس اصل 85

26. مدنظر قرارد ادن اشكالات شرعي و قانوني شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس در تصويب قوانين و پرهيز از بروز مجدد آن

27. فعال شدن روابط عمومي مجلس و دعوت و پذيرش دانش‌آموزان براي آشنايي با كارمجلس

28. شناسايي مشكلات قضايي مردم و تهيه طرحهاي مناسب يا اصلاح قوانين به منظور كاهش حجم چند ميليون پرونده قضايي كه در سال تشكيل مي‌شود

29. حل مشكلات اساسي جمعيت انبوه جوان در امر اشتغال؛ ازدواج و مسكن

30. توجه به نيازهاي حقيقي و واقعي توده‌هاي جامعه و رفع موانع قانوني آن و تامين راهكارهاي قانوني براي آن

31. پرهيز از اقداماتي كه موجب اتهام سازشكاري و سياسي كاري و داد و ستد معدودي از نمايندگان يا مجريان در جريان سئوال و استيضاح و تحقيق و تفحص و رأي اعتماد و استيضاح مي‌گردد، مي‌شود.

32. كاهش حجم سفرهاي خارجي غيرضروري نمايندگان و ممنوعيت دريافت هر نوع هديه از دستگاههاي اجرايي

33. ارسال مقررات همه دستگاهها به شوراي نگهبان جهت تطبيق با شرع و قانون اساسي طبق اصل 4 قانون اساسي

34. حضور جدي و موثر نمايندگان در مجامع و شوراها و هياتهايي كه بايد نماينده مجلس حضور يابد.

35. انحلال كميسيون اصل 90 و واگذاري وظايف آن به كميسيونهاي تخصصي مجلس

36. الزام كليه دستگاههاه و نهادها و شوراها و مجامع به ارسال كليه مقررات خويش براي رياست مجلس جهت تطبيق با قوانين

37. تدوين برنامه 5 ساله مجلس جهت تحقيق چشم‌انداز 20 ساله توسط قوه مقننه كه بعد از 33 سال هنوز تحقق نيافته است

38. گسترش فرهنگ قانون‌گرائي و آشنايي با قوانين در رسانه‌هاي مختلف

39. تحقق فرامين و رهنمودهاي امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري در طول ادوار مختلف مجلس از قبيل موارد زير:

محورهاي برخي از پيامهاي امام(ره) به مجلس

1- رسيدگي به حال مستضعفين و محرومين

2- نترسيدن از همه قدرتها

3- اجراي عدالت

4- توجه به شرع مطهر

5- الگو بودن

6- هماهنگي با دولت

7- ملاك قرار گرفتن سياست نه شرقي و نه غربي

8- تصويب قوانين مرتبط با عمران و رفاه حال ملت

9- رعايت اخلاق اسلامي

10-رعايت تقوا در نطقهاي پيش از دستور

11-عدم تفرقه

12-ساده زيستي

محورهاي برخي ازپيامهاي مقام معظم رهبري به مجلس

1- پيمودن راه امام(ره)

2- رعايت اهميت مجلس كه براي هر دقيقه آن هزينه زيادي مي‌شود

3- فرصت گذاري براي همفكري و مشورت علاوه بر جلسات علني و كميسيونها

4- حضور فعال و عدم غيبتهاي غيرموجه

5- تقوا و توكل به خدا و بي اعتنايي به تشريفات زائد و تجملات و عدم گروه‌گرايي

6- جهت گيري كلي مجلس و اهداف و شعارها در مسير ارزشهاي متعالي اسلام

7- مظهر يكپارچگي و وحدت ملت بودن

8- همكاري و همدلي مجلس ودولت و نظارت مطلوب و قانوني و همكاري دلسوزانه با ساير قوا

9- برقراري رابطه با توده‌هاي مردم و محرومين

10-شناخت فوريتها و اولويتها و پرداختن به آن

11-تلاش براي مبارزه با فساد، فقر و تبعيض

12-استقلال اقتصادي

13-بيداري و هوشياري

14-مظهر وفاق و آرامش ملي بودن

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: