logo
کد خبر: ۶۱۱۸
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۶:۳۵
اگر اصحاب و تيم وي، مشخص شود كه در جهت خواست ملت در رأي بالاي به او آشكار است و در جهت رهنمودهاي مقام معظم رهبري شخصيت‌هاي قومي، متعهد، كارآمد، دلسوز و داراي اعتدال انقلابي را تعيين نمايد مسلماً در نگرش جهاني به او، تاثير اساسي دارد و در حل مشكلات داخلي تا 30 درصد كه فضاي توهمي است تاثير خواهد گذاشت.براي منتخب ملت،جناب دكتر روحاني، توفيق كامل و موفقيت روزافزون آرزومندم و به سهم خويش اعتماد رهبري و ملت و مسئوليت رياست جمهوري را تبريك مي‌گويم.
علی حق‌جو- انتخابات 24 خرداد 92، سراسر پيام است

پيامهاي انقلابي

پيام حماسهاي حضور، بالاي 70 درصد حضور واجدان رأي، پس از 34 سال

پيام هوشياري و بصيرت ملت كه با اين ملت آگاه دشمنان راهي جز احترام به خواستهاي مردم ايران ندارند و دوستان ميتوانند اميدوار و با دلگرمي خدمت كنند.

پيام انتخاب آگاهانه بر اساس شرايط روز و توجه به عملكرد سياسيون

پيام استمرار شورانقلابي و نشاط ديني و ملي

پيام عزت و شرف و افتخار

پيام وحدت ناگسستني امت و امامت و امامت و امت

پيام مقاومت منطقي و عقلايي و ارزشمداري

پيام (نه) به دشمنان طمعكار

پيام به دوستان انقلاب و آزاديخواهان كه راه عزتآور ملت ايران را پي بگيرند و نه شرقي و نه غربي باشند.

پيام به منحرفان و التقاطيها كه شايد باور كنند كه اين ملت نقابهاي فريبنده آنها را ميشناسد و پاره مينمايد  و راه و خط خميني، خامنهاي را با شجاعت و اقتدار ميپيمايد.

پيام به قدرتطلبان كه با صرف بودجههاي ميلياردي و تبليغات بي سابقه و بارش پول و وعده، باز بهجايي نميرسند و ملت از اين اعمال و ريخت و پاشها ميفهمند كه بايد به اينان رأي ندهد زيرا كساني كه از اموال مشتبه به حرام استفاده ميكنند و استفاده از بيتالمال و موقعيتهاي نظام كه امانت نزد آنهاست را براي خود مباح ميدانند، شايسته سپردن امانت بزرگ ملت و نمايندگي اين مردم شهيد داده نيستند.

پيام به دشمنان انقلاب، اسلام و ايران

پيامي جهاني است كه به آمريكا و انگليس و صهيونيسم واذناب آنها داده شده است كه عليرغم همه دشمنيها در اين سه دهه براي چندمين بار تجربه گرديد كه اين ملت متمدن و شجاع كه توانسته 7 هزار سال استقلال و شكوه و افتخار خود را حفظ كند. مقتدرانه انقلاب و اسلام و استقلال ايران را پاسداري مينمايد. پيامي كه تحريم سي و چند سالهاي كه از طولانيترين تحريمهاست كمترين تأثيري در استقامت و پيمودن راه سعادت واقتدار اين ملت نداشته است و فولاد آبديده ايراني، سربلندتر ازهميشه در صحنه حاضر است. پيامي كه اين همه مسخرهبازي رسانهاي غرب، تأثيري درعزم واراده اين ملت ندارد و بيهوده آب در هاون ميكوبند.

وظايف

همه اين تحولات و نتيجه انتخابات با انتخاب حجتالاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني وظايف همگان را سنگينتر كرده است. در انتخابات اين دوره اصولگرايي بارويكرد اعتدال انقلابي رأي ملت را آورده است.

اصلاحطلبان نامزدشان دكتر عارف بود او را كنار بردند تا رأي بسيار كم اصلاحطلبي آشكار نشود. والحق عاقلانه رفتار كردند. افراطيهاي اصلاحطلب كلاً جايي نيافتند. ليبرالهاي اعتدالي اصلاحطلب هم جايگاهي نداشتند. ناچار به اصولگرايي اعدالي تن در دادندتا حداقل حضور در صحنه را براي خود حفظ كنند. اصولگرايان تندرو نيز نامزدشان دكتر جليلي بود آنها اميد داشتند مردم آنها را پسند كنند و حاضر نشدند نامزدشان به نفع اصولگرايان اعتدالي كنار برود. رأي نامزد آنها با همه حمايتهاي گوناگون حدود 12 درصد است.

اصولگراياني كه ضوابط را - به هر دليل و توجيه – رعايت نكردند، رأي حدود 15درصد داشتند و معلوم شد كه مردم ضابطهمندي را ميپسندند.

اصولگرايان اعتدالي انقلابي با رويكرد دكتر ولايتي كمتر از 10درصد رأي را آوردند زيرا توده مردم چهره جديدي را ميخواستند كه البته روحاني بودن آقاي روحاني نكته مهمي براي آنها بود و دكتر ولايتي را با دكتر روحاني در يك رويكرد مييافتند لذا به يك روحاني رأي دادند.

با اين همه رأي آور اين دوره انتخابات يك اصولگراي روحاني است.

دكتر حسن روحاني با سابقه طولاني خدمت در انقلاب و سخنراني بسيار برجسته و يك اصولگراست.

اول سخنراني در مراسم شهيد آيت الله حاج آقا مصطفي خميني در مسجد ارك تهران كه در آن روزگار سخت سال 56، شهامت انقلابي ميطبيد و او عنوان «امام» را براي امام خميني بهكار برد كه ملت آن را انتخاب كرد.دوم سخنراني 23 تير 78 كه مردم درحضور حماسي خويش توطئه اصلاحطلبان منحرف در 18 تير 78 را در هم كوبيدند و سخنران آن مراسم دكتر روحاني بود.

دكتر حسن روحاني عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز،عضو مجلس خبرگان رهبري از سمنان، نماينده وليامر مسلمين در شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام است وخندهدار است تحليل خبرنگاري كه ديروز ميپرسيد شكست اصولگرايان را چگونه تحليل ميكنيد؟

***

دكتر روحاني راهي سخت و دوراني پيچيده در پيش دارد.

همت او بلند است و طاير خير هم او را انشاءالله در اين راه دراز و رساندن به مقصد مدد ميرساند.

مهم گفتمان اوست كه در پيامها و سخنان پس از انتخابات، سنجيده و جامع است و مهمتر برنامه او كه در فرصت تا 12 مرداد بايد آن را سامان دهد با مشورت صاحبنظران و تجربهداران پخته و قوي و مهمتر تيم اوست.

اگر اصحاب و تيم وي، مشخص شود كه در جهت خواست ملت در رأي بالاي به او آشكار است و در جهت رهنمودهاي مقام معظم رهبري شخصيت‌هاي قومي، متعهد، كارآمد، دلسوز و داراي اعتدال انقلابي را تعيين نمايد مسلماً در نگرش جهاني به او، تاثير اساسي دارد و در حل مشكلات داخلي تا 30 درصد كه فضاي توهمي است تاثير خواهد گذاشت.براي منتخب ملت،جناب دكتر روحاني، توفيق كامل و موفقيت روزافزون آرزومندم و به سهم خويش اعتماد رهبري و ملت و مسئوليت رياست جمهوري را تبريك مي‌گويم.


 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: