به‌روز شده در: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۸
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۷۰۶۵
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۲
مقام معظم رهبری در دیدار بامداحان فرمودند؛ در قضایای اغتشاشات اخیر نقشه دشمن جامع و دقیق بود ولی دلیل موفق نشدن را محاسبات غلط آنها دانست.چه دلایلی موجب غلط بودن محاسبات دشمنان می باشد،فهرستی از آنها عبارتست از:

۱-فهم وعقل ودرک دشمن ازماهیت دینی و اسلامی انقلاب اسلامی در وقوع و پیروزی واستمرار عاجز است.

۲-اندیشکده های اسلام شناسی وبخصوص شیعه شناسی راه‌اندازی نمودند و به یافته‌های زیادی دست یافتند ولی بازهم نتوانستند به علل جامع انقلاب و نظام حکومتی اسلام برسند.

۳-مشکل اصلی غرب در نوع محاسبات این است که خدارادر حوادث ووقوع پدیده ها وپایداری آنها به حساب نمی آورند.

۴-دشمنان اگر یکبار صادقانه ومحققانه وعالمانه ومتفکرانه قرآن را بطور کامل مطالعه نموده وفقط به آیات محکم آن تسلیم شوند، معیار محاسبات شأن متفاوت میشود

۵-غربیها مبانی وچاچوب و نظام وشیرازه فکری معرفتی شأن در تجزیه و تحلیل پدیده های اجتماعی و سیاسی برای تغییر و تحول وفروپاشی نظام اسلامی از ریشه واساس غلط ومشکل زاست به همین دلیل با بهترین نقشه ها،اشتباه ترین محاسبات را پیش بینی میکنندوموفق نمی‌شوند.

۶-جالب این است که از اشتباهات مکررشش دهه عبرت نمی گیرندچون خود قران انهاراکر وکور ولال وفاقد عقل خطاب میکند.

۷-دشمنان علیرغم ادعای ذیصلاحی درعلوم جامعه شناسی و روانشناسی وانسانشناسی وتربیتی وتاریخ نگاری وجغرافیاشناسی،هنوز نتوانستند با معیارهای همین علوم ،مردم ایران و نظام رهبری آنرا بشناسند.اگر چه همواره اعترافات زیادی می نمایند.

۸-دشمنان فکر میکنند باروش شناسی متداول می‌توانند به عمق شناخت ویا به عمق باور برخی از مبانی کلیدواژه های فرهنگ اسلامی دست یابند.زیرا این مولفه ها تعیین کننده انگیزه های رفتار فردی واجتماعی برای عامل استقامت وموفقیت وتداوم پیشرفت نظام هستند،که در محاسبات عمقی آنها جایی ندارند.

۹-دشمنان هیچگاه ،وهیچ زمان ،وهیچوقت نمی توانندونخواهند توانست،تا

درک جامع وعمیقی از کلیدواژه های،تقوا،توکل، ایثار ،شهادت،تقرب، فداکاری،مرجعیت، تقلید، همدلی، انفاق،جهاد،خودسازی،تهذیب نفس و...که هرکدام عاملی برای اصلاح امور جامعه ودرنهایت جامعه سازی دارند، محاسبه ودرک درستی از ملت ما داشته باشند.اصولا عناصر تعیین کننده وبی بدیل ایثار و شهادت را چگونه میتوان اندازه گیری نمود؟

۱۰-نکته مهم اینکه ذات دنیای استکبار ،برچارچوب وپایه ها وساختاری شکل گرفته که باجهانخواری ،همه منابع ومنافع مادی جهان را برای خود میخواهند.لذا مردم جامعه تحت سلطه و جامعه مورد طمع ،یادر جهانخواری بامدیریت سلطه شریک اندویا پشتیبان وخادم ومطیع اند.براین اساس، چه ویژگیهای مشترکی را میتوان بین فرهنگ چند وجهی مردم انقلابی ایران با اهداف دشمنان محاسبه نمود‌؟

۱۱-عنصرانتظاروامید به ظهور امام عصرس دربنیان اندیشه سکولاریستی جایگاهی ندارد،درحالیکه در انقلاب نظام ساز اسلامی، نوعی درهم تنیدگی وگره خوردن ووابستگی بین عنصر انتظار ودفاع از نظام اسلامی وجوددارد.اگر این عنصر نبود، این سطح ودرجه از مقاومت ودفاع از جمهوری اسلامی ،امکان پذیر نبود.

لذا خنثی سازی هرنوع اغتشاش وفتنه امریکایی در ارتباط با حمایت از نظام و اعتقاد مهدوی، قابل محاسبه در محاسبات دشمن نیست.

۱۲-دربررسی پدیده انفعال،دررویارویی انقلاب اسلامی باجپهه مستکبران وجهانخواران بین المللی،فعال هدفمندوموثر ،یعنی پیروزی دشمن، ومنفعل بودن، حاصل شکست است.نتیجه آنکه انفعال ،معلول محاسبات غلط است.یعنی علیرغم کوشش فراوان،همه عوامل محاسبه در اختیار دشمن نیست.واین رمزی ازرموز موفقیت‌های جمهوری اسلامی در نبردهای نابرابراست‌.

۱۲-غربیهای بی هویت دردوقرن اخیر اقدامات گسترده آیی برای هویت سوزی مردم مسلمان ومتمدن ایران نمودندواز اقدامات تاریخی خود،از مجموعه عناصر فرهنگی و تاریخی واجتماعی،درمحاسبات اغتشاش ویابراندازی ویاتجزیه ویا همراه سازی استفاده کردند.ومهمترین ابزار هویت سوزی فضای مجازی بود،که در انحصار آنها می باشد،یکی از مستندات شکست‌های پیاپی آنها تحلیل غلط وعدم شناخت درست ،از جامعیت تعیین کننده واثر گذار فرهنگ ایرانی اسلامی است.

۱۳-دشمنان روی پدیده نوظهورجدید وموصوع رهبری درنظامات سیاسی وبین المللی،بنام ولایت فقیه بسیار تحقیق ومطالعات همه جانبه نمودند.واز نظر کتابی هم کم ندارند.از نظر عملی نیز تجربه رهبری امام راحل وامام خامنه آیی وتاثیر آنرا در مناسبات بین‌المللی دارند.ولی درمحاسباتشان ،هنوز نتوانستند ونخواهند توانست ،حتی با استفاده از تجزیه و تحلیل عناصر معنوی واعتقادی،دلایل رابطه ناگسستنی وتعیین کننده بین امام وامت را کشف ودر محاسبات اجرای نقشه های دقیق خود خنثی وبی اثر ویا کم اثر کنند.

در این حقیقت رازها نهفته است که نتایج آن ،بدون تردید، تسلیم ویاشکست دشمنان خواهد بود.همچنانکه تاکنون بارها تجربه نمودیم.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: